Cymanwlad

Gallai Cymanwlad gyfeirio at un o sawl endid: