Y Gymdeithas Frenhinol

(Ailgyfeiriad oddi wrth Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol)

Cymdeithas ddysgedig y Deyrnas Unedig a sefydlwyd yn 1645 yw'r Gymdeithas Frenhinol (Saesneg: The Royal Society). Cafodd siartr frenhinol gan y brenin Siarl II o Loegr yn 1660.

Royal Society 20040420.jpg

Pwrpas y gymdeithas yw hyrwyddo ymchwil wyddonol o bob math. Ystyrir fod yn aelod (Fellow of the Royal Society; F.R.S.) o'r Gymdeithas Frenhinol yn anrhydedd fawr. Mae sawl gwyddonydd enwog wedi llywyddu'r gymdeithas dros y blynyddoedd. Mae ei phencadlys yn Llundain.

Y gymdeithas gyfatebol yn yr Alban, a sefydlwyd yn 1739, yw Cymdeithas Frenhinol Caeredin.