Gall Dafydd Huws gyfeirio at nifer o bobl wahanol: