Deddf Uno

Gallai Deddf Uno gyfeirio at un o nifer o ddeddfau: