Mae gennyf ddiddordeb mewn datblygiad yr iaith Gymraeg, celfyddyd, crefftau, dylunio, technoleg a cherddoriaeth. Gallwch fy ngalw'n ap Glyn Dŵr hefyd.~~