[1]


Local and indigenous names golygu

Dialectal English names golygu

Probably no other animal on the British list has had as many colloquial names as the polecat. In southern England it was generally referred to as 'fitchou' whereas in the north it was 'foumat or foumard... However there were a host of others including endless spelling variations: philbert, fulmer, fishock, filibart, poulcat, poll cat, etc. Charles Oldham identified at least 20 different versions of the name in the Hertfordshire/Bedfordshire area alone.

—Roger Lovegrove (2007)[2]

Latin name golygu

As well as the several indigenous names referring to smell (see above), the scientific name Mustela putorius is also derived from this species' foul smell. The Latin putorius translates to stench or stink and is the origin of the English word putrid.

Domestication golygu

Women hunting rabbits with a ferret in the Queen Mary Psalter

Morphological, cytological and molecular studies confirm the European polecat is the sole ancestor of the ferret, thus disproving any connection with the steppe polecat, which was once thought to have contributed to the ferret's creation.[12] Ferrets were first mentioned by Aristophanes in 450 BC and by Aristotle in 350 BC. Greek and Roman writers in the first century AD were the first to attest on the ferret's use in bolting rabbits from their burrows. The first accurate descriptions of ferrets come from Strabo during 200 AD, when ferrets were released onto the Balearic Islands to control rabbit populations. As the European rabbit is native to the Iberian Peninsula and northwest Africa, the European polecat likely was first domesticated in these regions.[13]

The ferret and European polecat are similar in both size and portions, to the point that dark-coloured ferrets are almost indistinguishable from their wild cousins, though the ferret's skull has a smaller cranial volume, and has a narrower postorbital constriction.[12] Compared to the European polecat, the ferret has a much smaller brain, though this comparison has not been made with Mediterranean polecats, from which ferrets likely derive.[14] The theory of a Mediterranean origin is further strengthened because the ferret is less tolerant of cold than northern polecat subspecies.[15] The ferret is also more fertile than the polecat, producing two or more litters annually, as opposed to just one.[16][17] Unlike other subspecies, which are largely solitary, the ferret will readily live in social groups.[18] The ferret is also slower in all its movements than the polecat, and hardly ever makes any use of its anal scent glands.[19] Overall, the ferret represents a neotenous form of polecat.[20]
AR GYFER ERTHYGL Dyddiaduron Hela CE Munro Edwards, Dolderau, Dolgellau/

MAE'R DUDALEN HON AR WAITH!!!!!


Cefndir golygu

Un o fan fonedd a thirfeddiannwr o ogledd Mon oedd William Bulkeley (17xx - 17xx)

Cynnwys ei Ddyddiadur Hela golygu

Saethu golygu

Pysgota golygu

Teulu a Chymdeithas golygu

Iaith, Cynnwys ac arddull y dyddiadur golygu

Saesneg yw iaith pennaf y dyddiadur.

Cyffredinol golygu

Ei deulu golygu

Iechyd golygu

Addysg golygu

AR GYFER ERTHYGL AT The Sporting Diary of CEM Edwards, Dolderau, Dolgellau

Cefndir teuluol golygu

o Papurau Newydd ar lein (Llyfrgell Genedlaethol)

YSTAD DOLSERAU. Y mae ystad Dolserau yn myned ar werth yn mis Hydref nesaf. Ystad eang a gwerthfawr. Munro Edwards sydd yn byw yno yn awr, sef mab i'r diweddar Charles Edwards, Ysw. Mewn colofn arall gwelir fod yr Arddangosfa Flodau i gael ei chynal yn Nolgellau, ddydd Mawrth nesaf, ac y mae y rhagolygon yn rhagorol From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3169524/3169528/18/dolserau> Y Dydd 23 Awst 1907

ANGLADD MRS EDWARDS, DOLSERAU. Claddwyd Mrs Edwards, ddydd Mawrth, yn mynwent Eglwys y Brithdir. Gwein- yddwyd gan berson y lie, person Dol- gellau, a pherson Llanfairfechan. Yr oedd y cynulliad yn lluosog," ac arwyddion mawr o barch yn cael ei ddangos. Y Dydd 2 Tachwedd 1906 From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3169146/3169150/18/dolserau>

DOLSERAU HALL, GER DOL. GELLAU. Y MAE yno barotoadau mawrion at ddydd o uchel lawenydd, trwy fod merch hynaf yr Yswain gwladgar a haelfrydig CHARLES EDWARDS, di- weddar A. S. dros Windsor, wedi cael ei dyweddio i Robert Willis, Yswain, ail fab Henry Willis, Ysw., o Lombard Street, a Hill Street, Berkeley Square; a bod ei ail ferch wedi cael ei dyweddio i George Asley Dodd, Ysw., unig fab y diweddar George Dodd, Ysw., yr A. S. am hir flynyddoedd dros Maidstone. Bydd dydd priodas y ddwy chwaer yn un o ddyddordeb tra effeithiol i'r teulu a'u cyfeillion. Gwened rhagluniaeth yn dirion ar y ddwy, ac agored o'u blaen yrfa ddysglaer o hir ddefnyddioldeb a dedwyddwch. Cymer eu priodas le yn gynnar yn Ionawr; a chan mai rhyw unwaith mewn oes y ceir achlysur o'r fath a phriodas dwy chwaer ieuainc mor accomplished a hawddgar yr un bore ac wrth yr un allor, hyderwn y bydd i'r cymydogion am- lygu eu parch i'r teulu mewn dull mwy teilwng na thrwy races mulod na dim o'r fath goeg- ddigrifwch. From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3145632/3145636/10/dolserau> Y Dydd 12 Tachwedd 1869 From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3145632/3145636/10/dolserau>

Marwolaeth Charles Edwards, Ysw., Y.H., Dolserau. Cyrhaeddodd y newydd i'r dref ddiwedd yr wythnos ddiweddaf am farwolaeth y boneddwr o Dolserauyn dra sydyn yn Nice, ar y Cyfandir,drwy ymosodiad o'r apoplexy. Yr ydoedd yn 63 mlwydd oed. Efe adeiladodd y palasdy a nodwyd, ac yr ydoedd ugain mlynedi yn ol yn cymeryd rhan flaenllaw mewn gwleidyddiaeth. Yr ydoedd yn Rhyddfrydwr da yr adeg hono, a gwnaeth wasanaeth i'r blaid. Bu yn aelod seneddol Rhyddfrydol dros Windsor am beth amser. Yn ganlynol ymgeisiodd am gynrychiolaeth Caergaint ddwy waith, ond yn aflwyddianus. Bu ar yr adeg y cyfeir- iwyd ato yn hynod boblogaidd yn y dref a'r gymydogaeth, ac nid anghofir rhai o'i weithredoedd daionus am hir amser. Yn y blynyddoedd diweddaf ni chymerai ran flaenllaw mewn gwleidyddiaeth, er y dangosai yn eglur ei gydymdeijnlad a'r blaid Undebol a Cheidwadol. Teimliryn chwithig ar ei ol yn yr ardal; a chydym- deimlir at teulu yn y brofedigaeth fawr o'i golli mewo gwlad estronol. Mae yn aros ar ei ol weddw, dadau fab, Mr Munro a Mr Lloyd;, a thair merch, pa rai ydynt briod, sef Mrs. Willis, Mrs. Dodd, a Mrs. w Stokes. Claddwyd ef yn Nice ddydd Llun diweddaf. s From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3159144/3159148/18/dolserau> Y Dydd 1 Mawrth 1889 From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3159144/3159148/18/dolserau>

…DOLSERAU LODGE, near Torrent Walk Bridge. Apply John James, Myrtle House, Dolgellau.… Y Dydd 7 Hydref 1910 From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/search?range%5Bmin%5D=1804&range%5Bmax%5D=1919&query=dolserau>


Y TLOTY. Y mae Mrs Edwards, Dolserau, wedi addaw rhoddi ciniaw a the i bobl y tloty ddydd y,Coroniad. From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3167139/3167143/20/dolserau>

mR CHARLES EDWARDS, of Dolserau, will be a. candidate for the representation of the city of Canterbury in the Liberal interest.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/4578673/4578678/25/dolserau>

TOWYN. THE BODTALOG ESTATE.â Mr Charles Edwards, of Dolserau Hall, Dolgelley, is the gentlemen to whom this estate was knocked down at the recent auction for £ 15,500. He contemplates carrying out great improvements and alterations. From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3306122/3306126/32/dolserau> The Cambrian News and Merionethshire Standard

  28 Mai 1870

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3306122/3306126/32/dolserau>

DAMWAIN. Drwg genyrn oedd deall fod John Wil- liams, ceidwad helwriaeth Mr Edwards, Dolserau, wedi cyfarfod & damwain pryd- nawndydd Mawrth yn ymyl Pantyronen, trwy i ergvri o'i wn fyned i ben ei lin a'i anafu yn drwrn. Can w yd ef i lawr gar- tref, ac y cuae mewn poenau dirfawr pan yr ydyni yn ysgrifenu.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3164451/3164456/17/dolserau> Y Dydd

4 Medi 1896

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3164451/3164456/17/dolserau>Marwolaethau: Ionawr 8fed, yn 5 mis oed, Ada, plentyn byehan Mr C. F. Moul, gardener, Dolserau. .

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3161585/3161594/50/Dolserau> Y Dydd       17 Ionawr 1890

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3161585/3161594/50/Dolserau>

YR AWEL. Mynwesawl hoff gymwynnsrdd-i bawb, Rydd 'run barch drwy'r broydd; Mwyniant pob tref a mynydd, Yw sugno mel yr awel ry id. Dloa anadl, a oes ini-agoriad 0 I'th tfywrain ddeongli? Y doethion ni wyddant deithi Yr awel w Dolserau. ynt na'i hi. J. RoBSRTS.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3154877/3154884/39/Dolserau>


DAMWAIN GER DOLGELLAU. Prydnawn dydd Mawrth digwyddodd damwain i Mr J. Williams, ceidwad helwr- iaeth Dolserau, pan yn saethu ar dir perth- ynol i Banlyronen. Rywfodd neu gilydd aeth yr ergyd allan o'r dryll, gan fyned drwy ben ci gluu. Y mae mewn sefyllfa hynod o ddifrifol. Gwasanaethir arno gan feddyg ei gymdeithxs. sef Dr John Jones, Caerffynon, a Dr Hugh Jones

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3759824/3759827/20/Dolserau> MEDI 1896


DOLGELLEY. SEASONABLE BENEVOLENCE.-On Friday twenty tons of coal were distributed by Mr. C. Edwards, of Dolserau, amongst the poor of Dolgelley, and adjoining township of Brithdir. Mrs. and the Misses Edwards accompanied the liberality of Mr. C, Edwards wilSi gifts of flannel and serviceable wearing apparel.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3287098/3287101/20/Dolserau> Llangollen Advertiser Denbighshire Merionethshire and North Wales Journal       7 Ionawr 1870

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3287098/3287101/20/Dolserau>

Hydref 7, bu rhialtwch yuN olgellau ar briod- aa F. C; Stokes, Ys.v., & Miss Edwards, Dolserau Hall. Gan fod y diwrnod mor hafaidd ni wel- wyd y fath gynulliad pobloedd ar gyfryw ach- lyaur erioed yn y dref. Yn y prydnawn, ym- gyfarfu amryw o ewyllyswyr da i'r p&r priodasol o flaen palas prydferth Dolserau, chwareuodd seindorf Dolgellau amrywiol alawon parseiaiol, ac o dan arweiniad Mr. J. B. Davies, athraw medrus Ysgol y Bwrdd, Brithdir, a'i pupil teach- er Mr. Ellis Griffith, caoodd y plant (dgoa gant o nifer) y llinellau canlynol, ps. rai a gyfansodd- wyd i'r achlysur gan Ieuan Ionawr, ar yr hen alaw Gymreig Llwyn On:

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3156186/3156191/31/Dolserau>

Y Dydd       10 Hydref 1884

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3156186/3156191/31/Dolserau> Dolgellau 8 10 1884 Dyddiadur "Sporting Diary" CEM Edwards Dolserau (Archifdy Dolgellau) DB -- 8th October 1884 A wet morning and so hard did the rain come down that I went off to the Mawddach about 12 o`clock... I found the river dead low.... A more disastrous season on the river I never experienced - owing entirely to the exceptional drought for there were plenty of fish in the river; and many good sewin succumbed to the only place feasible - vis night fishing - which Kinsey, Harry Lee, Captain Bailey and others on the spot resorted to.....

From <http://www.llennatur.com/gwyn/tudalennauChwilio/chwilioTywydd.php?radioTywydd=dyddiadHenGyntaf&q=Dolserau&radioDyddiad=niferODdyddiadau&misDechrau=Hydref&blwyddynDechrau=1884&misGorffen=Hydref&blwyddynGorffen=1884&diwrnodArbennig=7&misArbennig=dim+mis&blwyddynArbennig=1884&ailChwiliad=&misChwiliad=dim+mis&Submit=Chwilio>

THE DOLGFJLLEY TRAGEDY. "DEATH OF MRS EDWARDS, DOLSERAU. The death took place yesterday afternoon of Mrs Edwards, of Dolserau, the widow of Mr Charles Edwards, at one time member of ;Par- liament for Windsor. While she was being driven to church on Sunday week, the horse swerved, and the driver was killed on the spot. After running some distance, the horse fell, and Mrs 'Edwards, assisted \bv her maid, was able to leave the brougham practically uninrjured. Mrs Edwards stayed by the roadside while the maid -went back to the driver, and on the maid's .return she found Mrs Edwards lying uncon- scious and seriously injured thirty yards fur- ther on. It is believed Mrs Edwards attempted to ipacify the horse, and that she was dragged along the road. She was 78 years of age.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3607596/3607604/96/Dolserau>

Carnarvon and Denbigh Herald and North and South Wales Independent       26 Hydref 1906

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3607596/3607604/96/Dolserau>

MARWOLAETH BONEDDWR CYMREIG YN INDIA. Yr ydym yn cael fod Mr. R. Lloyd Edwards, mab Mr. Charles Edwards, Dolserau Hall, Dolgellau, wedi cyfar- fod a marwolastb disymwth iawn yn yr India. Yr oedd y trancedig yn swyddog uchel, ac aeth allan ar y 17eg, o Hydref, gyda rhai o'i gyfeillion i saethu. Tra allan, syrthiodd dros glogwynmilodroedfeddi o ddvfnder, a bu farw yn y man.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3109988/3109989/4/Dolserau> Tarian Y Gweithiwr       7 Rhagfyr 1877

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3109988/3109989/4/Dolserau>

DOLGELLAU. 0 flaen H. Lloyd Williams, Ysw., eyhuddwyd Owen Owens o herwhela ar dir Charles Edwards,, Ysw., Dolserau. Y boneddwr oedd y tyst penaf, yr hwn a ddywedai iddo ganfod Owen Owens yn ei bare; a thrwy gynorthwy ei was, darfu iddo ei ddal a'i ddwyn i'r dref yn ei gerbyd ei hun. Dirwywyd ef i dair punt a'r costau, nea ddau fis o garcbara llafur caled, a dewisodd yr olaf.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3151802/3151809/39/Dolserau>

Y Dydd       26 Medi 1879

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3151802/3151809/39/Dolserau> Y Dydd       26 Medi 1879

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3151802/3151809/39/Dolserau>

>>>>Tud 5 Tud 6 >>>

 1. Roger Lovegrove (2007) Lovegrove 2007, t. 198
 2. Lovegrove 2007, t. 198
 3. Moore, A. W. (1924). A vocabulary of the Anglo-Manx dialect. Oxford University Press.
 4. Carr, William (1828). The dialect of Craven: in the West-Riding of the county of York. p. 56. Printed for W. Crofts.
 5. Robinson, C. Clough (1862). The dialect of Leeds and its neighbourhood: illustrated by conversations and tales of common life, etc. To which are added a copious glossary; notices of the various antiquities, manners, and customs, and general folk-lore of the district. p. 388. J.R. Smith.
 6. Bobbin, Tim (1850). The dialect of South Lancashire: or, Tim Bobbin's Tummus and Meary : with his rhymes and an enlarged glossary of words and phrases, chiefly used by the rural population of the manufacturing districts of South Lancashire. p. 185. J.R. Smith.
 7. Dinsdale, Frederick (1849). A glossary of provincial words used in Teesdale in the County of Durham. p. 48. J. R. Smith.
 8. Lewis, George Cornewall, Sir (1839). A glossary of provincial words used in Herefordshire and some of the adjoining counties. p. 41. J. Murray.
 9. Cobham, Alan (n.d.) Dialect – A Glossary of Lancashire Words as Spoken in Mawdesley. Mawdesley Village Web Site. [online]. http://www.mawdesley-village.org.uk/dialect.php
 10. 10.0 10.1 Wilson, James (1923). The dialect of Robert Burns as spoken in central Ayrshire. p. 190. Oxford University Press.
 11. Smith, J. R. (1839). The Yorkshire Dialect: Exemplified in Various Dialogues, Tales & Songs, Applicable to the County. To which is Added, a Glossary of Such Words as are Likely Not to be Understood by Those Unacquainted with the Dialect. p. 24. London: John Russell Smith.
 12. 12.0 12.1 Harris & Yalden 2008, tt. 485–487
 13. Lewington 2000, tt. 3–5
 14. Hemmer 1990, t. 108
 15. Clutton-Brock, J. (1987). A Natural History of Domesticated Mammals. London: British Museum (Natural History). t. 208. ISBN 0-521-34697-5.
 16. Bednarz M. Observations on reproduction in polecat and ferret hybrids (abstract). Anim Breed 1962;30:239.
 17. Bednarz M. Preliminary observations on the growth and development of polecat and ferret hybrids (abstract). Anim Breed 1962;30:239
 18. Brown, Susan, A. "Inherited behavior traits of the domesticated ferret". weaselwords.com. Cyrchwyd 29 January 2010.
 19. Hemmer 1990, t. 86
 20. Lewington 2000, tt. 93