Ranunculus ficaria Flower closeup.jpg

Diddordebau amrywiol... Rydw i'n siarad Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg a Phwyleg, ac wrthi'n dysgu Basgeg.