Croeso am y wicipedia. Deb 17:51, 2 Chwefror 2006 (UTC)Ateb

Treiglo golygu

Croeso gyfaill. paid poeni gormod am y treigliadau. Mae mawr angen Cymry rhugl yma Dyfrig 15:17, 26 Chwefror 2006 (UTC)Ateb
Croeso arall. Rhag ofn nad ydych wedi canfod gwefan Gymraeg y BBC a gaf i grybwyll bod modd cadarnhau treiglad ansoddair wedi enw ar y wefan honno, sef ar http://www.bbc.co.uk/cgi-bin/wales/learnwelsh/welsh_mutations.pl
Os oes rhyw £60 yn sbar gennych gallech brynu Cysill, sef CD o goleg Bangor, sy'n gwiro gramadeg Cymraeg ar rai rhaglenni cyfrifiadurol (Word ag ati). Rwyf newydd ddechrau ei ddefnyddio fy hunan ac mae wedi arbed tipyn o grafu pen (er nad yw'n gallu dod i ben â phob ymadrodd chwaith). Lloffiwr 20:54, 26 Chwefror 2006 (UTC)Ateb


Polynomial golygu

Rwyf wedi adolygu'r erthygl ar bolynomialau ac wedi cynnig rhai gwelliannau i'r mynegiant Cymraeg ynddo (nid i'r cynnwys) ar y dudalen sgwrs. A allech chi edrych arno i sicrhau nad wyf wedi newid ystyr yr erthygl ar gam (mae'r pwnc yn un anghyfarwydd i mi)? Dyma ychydig nodiadau ar y diwygiadau:

  • Cefais afael ar algebrydd (ion) am algebrist (s) yng Ngeiriadur yr Academi. Methais cael gafael ar y term algebraewr yn unman.
  • Meidraidd yw finite yn ôl rhai geiriaduron (ystyr arferol meidrol yw mortal).
  • Byddwn i yn tybied mai body yw corff. Ai finite body oedd ganddoch mewn golwg gyda corff meidrol?
  • Os nad yw a'r unig amod ar X yw yn plesio cynigiaf gan ofyn yn unig o X.

Diolch i chi am wneud yr holl waith yma ar fathemateg ar gyfer y Wicipedia – mae'n dda gennyf gweld ochr wyddonol y wicipedia yn tyfu. Lloffiwr 17:13, 1 Mehefin 2006 (UTC)Ateb

Groeg hynafol golygu

Wedi cynnig teitl amgen ar gyfer Groeg hynafol. Cofion. Lloffiwr 19:10, 25 Tachwedd 2006 (UTC)Ateb

Penrhyncoch Cardis golygu

Wedi sylwi eich bod wedi rhoi nodyn tudalen amheus ar Penrhyncoch Cardis. Allwch chi hefyd roi nodyn am hwn ar y dudalen trafod Wicipedia:Tudalennau amheus gyda'r rheswm ei fod yn amheus (siwr mai'r ffaith nad yw'r pwnc sydd yn debygol o ehangu i fod yn erthygl llawn oedd gennych mewn golwg)? Diolch. Lloffiwr 22:04, 26 Tachwedd 2006 (UTC)Ateb

Eginyn golygu

Helo. Just a note to point out that anything that appears in the text of the article, eg. the eginyn template, should appear before the categori listing when editing - otherwise it throws the formatting out. Deb 17:44, 5 Chwefror 2007 (UTC)Ateb

Thanks. I did wonder why the formatting looked strange. I'll try to remember --Llygad Ebrill 17:49, 5 Chwefror 2007 (UTC)Ateb

Agoriadau Gwyddbwyll golygu

Helo Llygad Ebrill, oes modd i ti wneud yr un peth gyda'r dudalen Agoriadau Gwyddbwyll ag y gwnes di gyda'r un tactegau. Rwy'n cytuno ei fod yn edrych yn hyll gyda'r teitl Agoriadau Gwyddbwyll (gwyddbwyll) ond ddim yn gwybod sut i'w symud! Neu allet ti ddangos i mi sut i wneud? Diolch yn fawr - mae'r adran ar wyddbwyll yn tyfu'n area deg. Owen

Vincent van Gogh golygu

Shwmae Llygad Ebrill. Nodyn i ddweud helo ac i ymddiheuro am ysgrifennu erthygl am van Gogh pan oedd eich un chi yn bodoli eisoes! Roeddwn i wedi camsillafu enw'r dyn ac yn meddwl felly nad oedd erthygl yn bod amdano. Roedd ein erthyglau ni'n syndod o debyg, ond mae Rhion wedi gwneud gwaith da o gyfuno'r ddwy chware teg. Pob hwyl Jac y jwc 23:45, 19 Chwefror 2007 (UTC)Ateb

Awydd bod yn weinyddwr? golygu

Sut mae? Rwyf am gynnig dy enw yn un i dderbyn galluoedd Gweinyddwr gan dy fod wedi cymryd rhan mewn amryw drafodaeth ar y Caffi a.y.b. Cyn cynnig rwyf eisiau gwneud yn siwr dy fod yn fodlon ysgwyddo'r baich - er nad oes raid iddo fod yn faich wrth gwrs! Lloffiwr 14:16, 30 Mehefin 2007 (UTC)Ateb

Diolch am gytuno i fod yn weinyddwr - gall y baich fod cymaint (neu cyn lleied) ag wyt ti am iddo fod! Rwyf wedi rhoi nodyn ar dudalen sgwrs Deb yn cynnig dy enw fel gweinyddwr. Lloffiwr 16:12, 11 Awst 2007 (UTC)Ateb

Okay, it's done. Use your new superpowers wisely! Deb 19:23, 12 Awst 2007 (UTC)Ateb

194.82.229.252 golygu

O'r gorau, rwyf wedi ei ddadflocio. Yn bersonol alla i ddim gweld fod pethau fel "Ffyc ddus" yn unrhyw beth heblaw fandaliaeth, ond dyna ni. Rhion 13:47, 9 Ionawr 2008 (UTC)Ateb

Pencampwriaethau Cenedlaethol Ras Ffyrdd Prydain golygu

Ddim yn hoff o'r defnydd lluosog ar gyfer Pencampwriaethau Cenedlaethol Ras Ffyrdd Prydain. Yn bennaf gan mai cyfeirio at ar ba dirwedd mae'r ras yn cael ei ddal y mae "Ras Ffordd", neu "Ras Trac" neu "Ras Traws Gwlad" mae'n cyfeirio ato. Buasech chi bydd yn dweud "rasio traciau" na "rasio traws gwledydd"!!! Cyfeirir ato hefyd fel 'rasio ar y ffordd', a dyma yw tardd yr enw "Ras Ffordd". Mae'r un peth yn wir ym mhob iaith hyd y gwelai, Ffrangeg, Saesneg... Thaf 22:09, 13 Ebrill 2008 (UTC)Ateb

Wicipedia DU golygu

Wikimedians in the United Kingdom are working to set up a chapter of the Wikimedia Foundation, which will aid and encourage people to collect, develop and effectively disseminate knowledge. A board of five members has been elected, and a company has now been set up. Membership applications are now invited, and will be processed as soon as we have a bank account. The organisation needs the support and involvement of people like you.

So far, most participants have been based on English-language projects, but we want to ensure that we work with and for Wikimedians in all languages. As Wicipedia yn Gymraeg is an important language native to the UK, we are making contact with you.

We need to know what a new UK chapter can do to assist your project, and how we can best work together to make that happen. We are also looking for people who can translate short pieces of text, such as the first paragraph of this message, to help publicise the activities of the chapter.

Please do comment, make suggestions, and feel free to ask us any questions, whether here, on MetaWiki, or on the wikimedia-uk mailing list. AndrewRT 23:05, 1 Rhagfyr 2008 (UTC)Ateb

Cadwa lygad ar bethau! golygu

Gweler: Llygad Ebrill! Fedri ychwanegu? Diolch. Llywelyn2000 06:14, 15 Ebrill 2009 (UTC)Ateb

Neges bwysig i bob gweinyddwr golygu

Yn dilyn trafodaeth yn y Caffi (gweler yma), mae Luke wedi creu tudalen newydd ar gyfer materion gweinyddol, sef Negesfwrdd gweinyddiaeth. Y syniad yw defnyddio'r Caffi ar gyfer negeseuon cyffredinol a defnyddio'r bwrdd newydd fel lle i drafod a datrys - gobeithio - materion fel nodiadau, categorïau, fandaliaeth a phethau eraill sy'n rhan o waith gweinyddwyr. Bydd yn gymorth i gadw trafodaethau gyda'i gilydd ac yn rhyddhau lle yn y Caffi. Hoffwn ofyn i bawb sy'n weinyddwr ei roi ar eu rhestr gwylio a'i ddefnyddio. Gobeithio bydd yr arbrawf yn llwyddiant ac yn gwneud ein gwaith yma yn haws. Anatiomaros 21:53, 3 Ionawr 2010 (UTC)Ateb

Helo, could you help us, please! golygu

ói bore da! Sorry this is the only thing I'm able to write in Welsh for now. I'm Claudi Balaguer, member of a Catalan association "Amical de la Viquipèdia" which is trying to become a Chapter but has seen this rejected because it doesn't belong to a/one state! Since you're Welsh you understand too well what it is to be a speaker of a minorized language. If you think that our action may help all the minorized or stateless languages and preserve our cultures you can paste the following template on your user page Wikimedia CAT. Thanks/diolch for your help! I wish you a pleasant and sunny summertime. Take care, hwyl fawr! Capsot 17:33, 14 Mehefin 2010 (UTC)Ateb

Blwch defnyddiwr golygu

Helo, s'mai? Dwi newydd greu blwch i'w ddefnyddio i ddweud bod rhywun yn weinyddwr. Defnyddia'r cod {{Defnyddiwr:Xxglennxx/Blychau/Gweinyddwr}} os hoffet ti :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:41, 26 Gorffennaf 2010 (UTC)Ateb

Uwchlwytho ffeiliau, Dewin Uwchlwytho? golygu

 

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 19:22, 18 Medi 2014 (UTC)Ateb

Global account golygu

Hi Llygadebrill! As a Steward I'm involved in the upcoming unification of all accounts organized by the Wikimedia Foundation (see m:Single User Login finalisation announcement). By looking at your account, I realized that you don't have a global account yet. In order to secure your name, I recommend you to create such account on your own by submitting your password on Special:MergeAccount and unifying your local accounts. If you have any problems with doing that or further questions, please don't hesitate to contact me on my talk page. Cheers, DerHexer (sgwrs) 00:44, 14 Ionawr 2015 (UTC)Ateb

Sefydlu grwp newydd: Wikimedia Cymru golygu

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Gweler: Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:26, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb

Administrator status on cy.wikipedia golygu

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing activity on wikis with no inactivity policy.

You may meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on the wiki listed above. Since that wiki does not have its own rights review process, the global one applies.

If you want to keep your rights, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights.

If you wish to resign your rights, you can reply here or request removal of your rights on Meta.

If there is no response at all after approximately one month, stewards will proceed to remove your administrator and/or bureaucrat rights. In ambiguous cases, stewards will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact the stewards. Green Giant (sgwrs) 09:34, 8 Mawrth 2018 (UTC)Ateb

We sent you an e-mail golygu

Hello Llygadebrill,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (sgwrs) 18:48, 25 Medi 2020 (UTC)Ateb

Nodyn:Pethau golygu

Gwych dy weld yn mynd ati gyda'r Nodyn yma!! Sori am y cyd-olygiad: dylwn fod wedi edrych ar hanes y dudalen yn gyntaf! Mi roi'r gorau ar ei olygu am y tro, felly croeso i ti fynd ati. Efallai mai'r ateb i gael mwy nag un deilydd / CEO / Cyfarwyddwr + dyddiadau yn y swydd yw ychwanegu qualifier ayb fel a welir ar y nodyn yma. Gweidda os ti isio, unrhyw amser! Diolch Llygadebrill! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:18, 1 Hydref 2020 (UTC)Ateb

Diolch am dy amynedd! Dw i wedi llwyddo cynnwys meysydd syml fel y logo, ond heb gael lwc efo'r rhai fel dyddiad cychwyn a rhagflaenydd sydd angen qualifiers - dw i'n arbrofi ar Maer Llundain. Ella wna i drio eto diwrnod arall, os wyt ti'n digwydd cael amser yn y cyfamser i gael un ohonynt i weithio, fedra' i gopïo'r patrwm ar gyfer y lleill. --Llygad Ebrill (sgwrs) 10:39, 1 Hydref 2020 (UTC)Ateb
Mae'r darnau yn disgyn i'w lle! Gwych iawn! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:41, 2 Hydref 2020 (UTC)Ateb

Maurizio Micheli golygu

Hi, dearest Llygadebrill, how are you?

Me and my family are going well, afraid fot the virus, but everyone is going well.

I've opened this page about this great Italian actor, and I'm asking to you, please, some minute to correct my mistakes of the biography. I'll be pleased to help you in Italian and Portuguese.

Thnaks a lot for youre great help, and have a nice week-end

Sincerely

Rei Momo (sgwrs) 15:23, 10 Hydref 2020 (UTC)Ateb

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 golygu

Gan fod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar 'Hawlfraint y Goron' (gweler yma), mae'n rhaid addasu'r geiriad; dyna pam fod gwahaniaeth rhwng fy addasiad i a geiriad y fersiwn Cymraeg o'r Ddeddf. Ond os oes cangymeriadau, yna wrth gwrs, mae angen eu cywiro. Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:06, 19 Chwefror 2021 (UTC)Ateb

Ymddiheuriadau, roeddwn i wedi gweld fod y ffynhonnell yn y troednodyn yn Saesneg, a chymryd mai cyfieithiad o hwnnw oedd y rhestr. Dw i wedi newid fformatio'r rhestrau fel ei fod yn glir eu bod nhw'n dyfynnu - ydy hynny'n iawn o ran "defnydd teg" neu oes eisiau newid yn ôl i'r ail-eiriad? Diolch! R--Llygad Ebrill (sgwrs) 21:13, 19 Chwefror 2021 (UTC)Ateb
Sdim angen ymddiheuro - braint yw cael rhywun yn cywiro fy ngwaith; o ddifri. Fel arfer mae rhywun yn sgwennu mewn faciwm! Do, ei 'haddasu' o'r saesneg wnes i - lle bod yr erthygl yn rhy debyg i'r gwreiddiol! Dim angen ei newid yn ol - mae'n edrych yn iawn i mi, diolch! Ac os y gwneith rhywun gwyno, wel mater bach iawn ydy newid ychydig yn rhagor arni! Perthyn i luniau'n unig mae 'defnydd teg', cofia. Mi driais ystumio'r rheolau ar Comin, dro'n ol, er mwyn dal ein gafael ar rhyw 3 mil o glipiau sain gan hawlio 'Defnydd Teg'- gan fynu fod yr un egwyddor yn bodoli a chyda lluniau, ond methais! Fe ddylwn drio eto efo Llywodraeth Cymru i ryddhau eu deddfau ar drwydded agored, ond dw i'n meddwl fod gan Lyw Lloegr ormod o ddweud yn y mater, gan glampio hawlfraint Coron Lloegr arnyn nhw! Cadw'n iach! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:15, 20 Chwefror 2021 (UTC)Ateb

Asking for sources: golygu

Hello there,

I see that you worked on the page for Androgynedd and I was wondering if you had any sources for the term's use before it was added to Wikipedia?

Many thanks,

LucCymru85 (sgwrs) 14:29, 10 Medi 2021 (UTC)Ateb

S'mae, dw i ddim yn siŵr ydw i'n deall y cwestiwn! Dim ond un newid bach wnes i, dw i'n meddwl. Mae'r dudalen yn cyfeirio at eitemau mewn geiriaduron sy'n hŷn na'r erthygl wikipedia --Llygad Ebrill (sgwrs) 22:00, 10 Medi 2021 (UTC)Ateb

How we will see unregistered users golygu

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:11, 4 Ionawr 2022 (UTC)

Sorry golygu

I am just here to revert a cross-wiki LTA. I am not Welsh. – Ilovemydoodle (sgwrs) 19:09, 2 Medi 2022 (UTC)Ateb

Diolch am gyfrannu golygu

  Diolch yn fawr i ti am dy olygiadau yn y Golygathon Celtaidd ar Meta. Deuthost yn un o brif olygyddion y prosiect, ac yn un o'r ser disgleiriaf! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:36, 4 Hydref 2022 (UTC)Ateb

WiciBrosiect Cymru golygu

Os oes gennych ddiddordeb, ymunwch gyda WiciBrosiect Cymru os gwelwch yn dda! Diolch yn fawr Titus Gold (sgwrs) 15:29, 29 Ebrill 2023 (UTC)Ateb