Gall Deiniolen gyfeirio at:

Pentref Deiniolen yng ngogledd Gwynedd

Deiniolen neu "Deiniol Fab", sant, mab Deiniol sant.

Gweler hefyd: