Gallai'r enw lle Dinefwr gyfeirio at:

Un o ddwy etholaeth yn ne-orllewin Cymru: