Earlswood (Gorsaf Dân)

Mae Gorsaf Dân Earlswood, ger Abertawe yn perthyn i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'n ganolfan hyfforddi bwysig gyda chyfleusterau ardderchog.