Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abergwaun 1936

Meini'r Orsedd, Abergwaun.

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1936 yn Abergwaun, Sir Benfro.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Ty Ddewi - Simon B. Jones
Y Goron Yr Anialwch - David Jones