Eisteddfod Genedlaethol Cymru Castell-nedd 1934

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghastell Nedd yn 1934.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Ogof Arthur - William Morris
Y Goron Y Gorwel - T. Eirug Davies