Elfen Grŵp 3

(Ailgyfeiriad o Elfennau grŵp 3)
Cyfnod Grŵp 3
4
21
Sc
5
39
Y
Grŵp 3/heb eu grwpio
*
**
6 *Lanthanidau
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
7 **Actinidau
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

Elfennau Grŵp 3 ydy'r elfennau cemegol hynny sy'n ffurfio trydedd colofn y tabl cyfnodol. Dydy'r corff safonol, International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC, ddim wedi argymell unrhyw fformat arbennig ar gyfer y tabl cyfnodol, felly ceir gwahanol gonfensiynau - yn enwedig ar gyfer Grŵp 3. Ond mae'r metelau trosiannol canlynol (a elwir yn bloc-d) wastad yn cael eu derbyn fel gwir aelodau o Grŵp 3:

Allwedd golygu

Mae lliw y rhif atomig yn dangos beth ydy stâd yr elfen o dan pwysedd a thymheredd safonol (0 °C ac 1 atm)
Solidau
(lliw du)
Hylifau
(gwyrdd)
Nwyon
(lliw coch)
Anhysbys
(llwyd)
Mae ymylon y blychau yn dangos a ydynt
yn digwydd yn naturiol
Primordaidd Ers dadfeiliad Synthetig (Elfen heb ei darganfod)