Etholaethau Cymru

Mae gan Gymru dri math o etholaeth.

Senedd CymruGolygu

Ceir 40 etholaeth sy'n ethol un aelod yr un i'r Senedd. Mae'r etholaethau rhanbarthol yn ethol rhyngddynt 20 aelod i'r Cynulliad trwy ddefnyddio cynrychiolaeth gyfrannol.

Senedd y Deyrnas UnedigGolygu

Mae 40 etholaethau sydd yn ethol aelod i Senedd San Steffan.

Senedd EwropGolygu

Ar gyfer y Senedd Ewropeaidd, ystyrir Cymru yn un rhanbarth cyfan, gyda 4 Aelod Seneddol Ewropeaidd yn cael eu hethol trwy gynrychiolaeth gyfrannol.