Ffa Coffi Pawb

Ffurfiwyd y band Ffa Coffi Pawb yng nghanol yr 1980au gan Gruff Rhys a Rhodri Puw. Ymunodd Dewi Emlyn a Dafydd Ieuan yn ddiweddarach.

Ffa Coffi Pawb
Gruff Rhys, Ffa Coffi Pawb.jpg
Gruff Rhys, Ffa Coffi Pawb
Gwybodaeth gefndirol
Man geni Baner Cymru Bangor
Cerddoriaeth Roc arbrofol
Blynyddoedd 19861992
Label(i) recordio Recordiau Huw / Ankst
Aelodau
Gruff Rhys
Rhodri Puw
Dewi Emlyn
Dafydd Ieuan

Buont yn recordio caneuon yng nghartref Rhodri Puw am gyfnod, ar offer stereo cartref. Wedi mynychu cyfarfodydd Pop Positif - cyweithfa cerddorol a sefydlwyd ym Mangor gan Rhys Mwyn - daethont i gysylltiad a Gorwel Owen, Recordiau Ofn. Rhyddhawyd fersiwn o'u can Octopws ar dap aml-gyfrannog Pop Positif. Arweiniodd y recordiad yma at ffrae gyda grwp lleol amlwg arall, Tynal Tywyll, wedi i Nathan, gitarydd y grwp hwnw, ail-recordio rhan o Octopws. Bu'r grwp yn gyfrifol am recordio tair record hir. Dalec Peilon oedd y gyntaf, a ryddhawyd ar Recordiau Huw (label Huw Gwyn) ym 1988. Dilynwyd hon gan Clymhalio, a ryddhawyd ar Ankst ym 1991, a wedyn Hei Vidal ym 1992.

Gruff Rhys, Ffa Coffi Pawb; Roc Ystwyth 1989.

Dros y cyfnod yma, datblygodd y grŵp ysgrifennu caneuon arbrofol, nid yn anhebyg i Jesus and Mary Chain, i ysgrifennu caneuon pop gyda naws 70au. Chwaraeodd y grŵp eu gig olaf yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelwedd, ym 1993. Cafodd casgliad o oreuon Ffa Coffi Pawb Am Byth ei ryddhau ar label Placid Casual yn 2004. Aeth Gruff Rhys a Dafydd Ieuan ymlaen i ffurfio'r Super Furry Animals. Bu Rhodri Puw yn chwarae gyda Psycho VII am gyfnod, a wedyn Gorky's Zygotic Mynci. Mae Dewi Emlyn yn gweithio gyda'r Super Furry Animals, Gorky's Zygotic Mynci a sawl band arall. Rhyddhaodd Gruff ddau albwm hwyrach yn ei yrfa, Yr Atal Genhedlaeth a Candylion.