Gall gewyn gyfeirio at sawl rhan o'r corff:

  • Tendon - math o ewyn sy'n cysylltu cyhyrau gyda asgwrn
  • Tennyn - mae sawl math o dennyn, ond yn gyffredin cyfeirir at y math o ewyn sy'n cysylltu esgyrn gyda esgyrn eraill