Gallai Gog gyfeirio at:

  • Gog, cymeriad Beiblaidd sy'n ymddangos gyda Magog yn Llyfr Eseciel; cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel Gog a Magog
  • 'Gog', llysenw am Gymro neu Gymraes o Ogledd Cymru (talfyriad o'r gair 'gogleddwr')
  • Gog, sillafiad hynafol ar enw tref Goch yn yr Almaen
  • 'Gog', cymeriad yn y gyfres cartwnau Gogs
  • 'The Gogs', sef Gog Magog Downs, bryniau yn Swydd Gaergrawnt, Dwyrain Lloegr
  • Anikó Góg, athletwr Danaidd