Great Western Railway

Gwmni gweithredu trenau Prydeinig

Mae Great Western Railway (GWR) yn gwmni gweithredu trenau Prydeinig sy'n eiddo i FirstGroup sy'n gweithredu masnachfraint reilffordd Greater Western. Mae'n rheoli 197 o orsafoedd ac mae ei drenau'n galw ar dros 270. Mae GWR yn gweithredu gwasanaethau pellter hir rhwng dinasoedd ar hyd Prif Linell y Great Western i ac o Orllewin Lloegr a De Cymru, gwasanaethau rhwng dinasoedd o Lundain i Wlad y Gorllewin trwy'r llinell Reading-Taunton, Prif Linell De Cymru a gwasanaeth cysgu Night Riviera rhwng Llundain a Penzance. Mae hefyd yn darparu gwasanaethau cymudwyr ac allanol-maestrefol o'i derfynfa yn Llundain yn Paddington i Orllewin Llundain, rhanbarth Dyffryn Tafwys gan gynnwys rhannau o Berkshire, rhannau o Swydd Buckingham a Swydd Rhydychen; a gwasanaethau rhanbarthol ledled Gorllewin Lloegr a De Cymru i arfordir De Lloegr.