Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn

Rhestr o enillwyr Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn (Rhuban Glas y Llefarwyr) yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru:[1]

 • 1963 - Llandudno - Stewart Jones
 • 1964 - Abertawe - Stewart Jones
 • 1965 - Y Drenewydd - Brian Owen
 • 1966 - Aberafan - T. James Jones
 • 1967 - Y Bala - Aled Jones
 • 1968 - Y Barri - Brian Owen
 • 1969 - Y Fflint - Anne Winston
 • 1970 - Rhydaman - G. Wyn James
 • 1971 - Bangor - Enid Parry
 • 1972 - Hwlffordd - Alun Lloyd
 • 1973 - Rhuthun - Atal y wobr
 • 1974 - Caerfyrddin - Eiri Jenkins
 • 1975 - Cricieth - Nellie Williams
 • 1976 - Aberteifi - Sara Tudor Jones
 • 1977 - Wrecsam - Yvonne Davies
 • 1978 - Caerdydd - Siân Teifi
 • 1979 - Caernarfon - Siân Mair
 • 1980 - Dyffryn Lliw - Owain Parry
 • 1981 - Machynlleth - Leslie Williams
 • 1982 - Abertawe - Siân Teifi
 • 1983 - Llangefni - Carys Armstrong
 • 1984 - Llanbedr Pont Steffan - Hannah Roberts
 • 1985 - Y Rhyl - Alma Roberts
 • 1986 - Abergwaun - Bethan Jones
 • 1987 - Porthmadog - Anne Caroline Davies
 • 1988 - Casnewydd - Ivoreen Williams
 • 1989 - Llanrwst - Eleri Lewis Jones
 • 1990 - Cwm Rhymni - Atal y wobr
 • 1991 - Yr Wyddgrug - Rhian Parry
 • 1992 - Aberystwyth - Daniel Evans
 • 1993 - Llanelwedd - Elen Rhys
 • 1994 - Castell-Nedd - Rhodri Wyn Miles
 • 1995 - Bro Colwyn - Carys Wyn Thomas
 • 1996 - Llandeilo - Manon Elis Jones
 • 1997 - Y Bala - Nia Cerys
 • 1998 - Penybont ar Ogwr - Angharad Llwyd
 • 1999 - Llanbedrgoch - Rhian Medi Roberts
 • 2000 - Llanelli - Mandy James
 • 2001 - Dinbych - Mirain Haf
 • 2002 - Tyddewi - Lyndsey Vaughan Parry
 • 2003 - Meifod - Meryl Mererid
 • 2004 - Casnewydd - Carwyn John
 • 2005 - Y Faenol - Bethan Lloyd Dobson
 • 2006 - Abertawe - Medwen Parry
 • 2007 - Yr Wyddgrug - Rhian Evans
 • 2008 - Caerdydd - Aeryn Jones
 • 2009 - Y Bala - Elin Williams
 • 2010 - Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - Esyllt Tudur
 • 2011 - Wrecsam a'r Fro - Carwyn John
 • 2012 - Bro Morgannwg - Atal y wobr
 • 2013 - Dinbych a'r Cyffiniau - Elen Gwenllian
 • 2014 - Llanelli - Elliw Alwen
 • 2015 - Maldwyn a'r Gororau - Joy Parry
 • 2016 - Y Fenni - Steffan Rhys Hughes
 • 2017 - Môn - Carys Bowen
 • 2018 - Caerdydd - Karen Owen
 • 2019 - Sir Conwy - Megan Llŷn, Pwllheli
 • 2022 - Ceredigion - Siôn Jenkins, Llandysilio, Sir Benfro[2]
 • 2023 - Llŷn ac Eifionydd - Anni Llŷn[3]

Cyfeiriadau

golygu
 1.  Enillwyr Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn. Eisteddfod Genedlaethol. Adalwyd ar 4 Awst 2016.
 2.  Canlyniadau Dydd Sadwrn 6 Awst // Results for Saturday 6 August. BBC Cymru Fyw (6 Awst 2022).
 3.  Canlyniadau Dydd Sadwrn 12 Awst // Results for Saturday 12 August. BBC Cymru Fyw (12 Awst 2023).

Dolenni allanol

golygu