Gall Gwytherin gyfeirio at fwy nag un peth:

Gweler hefyd: