Mewn cemeg, halwyn ydy cyfansoddion ïonig a all gael eu cynhyrchu drwy adwaith rhwng asid a bâs (cemeg). Cyfansoddion ïonig ydynt wedi'u gwneud allan o ïonau positif y cation ac anion gwefr negatif; mae'r gwefr, felly, yn niwtral (dim gwefr). Gall y cyfansoddion ïonig hyn fod yn anorganig, megis clorid (Cl), neu'n organig, fel asetat (CH3COO) a sylffad (SO42−).

Copr sylffad ar ffurf y mwyn calcantheid.

Mae'r halogenau'n adweithio gyda metalau i ffurfio halwynau neu halidau metel.

Ceir sawl math o halwyn. Ceir halwyn metel halid, megis halwynau clorid, bromid ac ïodid, sydd fel arfer yn hydoddi. Ceir hefyd halwynau arian halid, sy'n anhydawdd.