Gallai Hergest gyfeirio at un o sawl peth:

Ardal Hergest, Swydd Henffordd:

  • Cefn Hergest (Saesneg: Hergest Ridge), bryndir ar y ffin rhwng Powys, Cymru a Swydd Henffordd, Lloegr
  • Hergest (plas), plasdy Cymreig a godwyd ar safle sydd yn Swydd Henffordd bellach
    • Llyfr Coch Hergest, un o'r llawysgrifau Cymraeg pwysicaf, a ddiogelwyd am gyfnod ym mhlas Hergest, sy'n rhoi iddo ei enw
  • Lower Hergest, pentref yn Swydd Henffordd
  • Upper Hergest, pentref arall gerllaw

Cerddoriaeth: