Hispania

Hispania oedd enw'r Rhufeiniaid ar Penrhyn Iberia, yn cynnwys rhan o dde Ffrainc yn ogystal a Sbaen a Portiwgal.

Theatr Rufeinig Mérida

Yng nghyfnod Gweriniaeth Rhufain, rhennid Hispania yn ddwy dalaith: Hispania Citerior a Hispania Ulterior. Dan yr Ymerodraeth Rufeinig, rhannwyd Hispania Ulterior yn ddwy dalaith newydd, Baetica a Lusitania, ac ail-enwyd Hispania Citerior yn Hispania Tarraconensis. Yn ddiweddarch, daeth rhan orllewinol Tarraconensis yn dalaith Hispania Nova, a ail-enwyd wedyn yn Callaecia neu Gallaecia. Dan Diocletian, daeth rhan deheuol Tarraconensis yn dalaith Carthaginiensis.