Term anghlinigol[3][4] a ddefnyddir i ddisgrifio ofn, gwrthnawsedd i, neu wahaniaethu yn erbyn cyfunrywioldeb neu gyfunrywiolion[5][6] yw homoffobia (o'r Roeg ὁμο homo, "cyfun" + φοβία (ffobia), "ofn"). Gall hefyd olygu casineb, gelyniaeth, anghymeradwyaeth, neu ragfarn tuag at gyfunrywiolion, neu ymddygiad neu ddiwylliannau cyfunrywiol.[6]

Protest gan Eglwys y Bedyddwyr Westboro, grŵp a nodir gan yr Anti-Defamation League"yn wenwynig homoffobaidd".[1][2]

Cred rhai bod unrhyw ddefnydd o'r gair homoffobia yn ddadleuol[7] ac mae nifer o eiriaduron yn disgrifio'r fath hwn o ofn yn afresymol.[6][8][9] Mewn rhai defnyddiau mae'r ystyr yn ymglymu deurywioldeb, trawsrywedd ac/neu unrhyw rywioldeb nad yw'n heterorywiol yn ogystal â chyfunrywioldeb.[10][11]

Marwolaeth Dr Gary Jenkins golygu

Bu farw Dr Gary Robert Jenkins, seicatrydd yng Nghaerdydd, ar 5 Awst 2021 wedi ymosodiad homoffobig arno ym Mharc Bute. Roedd Dr Jenkins yn 54 oed ac yn dad i ddau blentyn. Bu farw wedi dros wythnos o driniaeth yn yr ysbyty yn dilyn yr ymosodiad. Yn dilyn dedfrydu tri person am ei farwolaeth, cynhaliwyd gwylnos er cof amdano ac yn erbyn homoffobia ar risiau Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar nos Sul 6 Chwefror 2022.[12]

Gweler hefyd golygu

Cyfeiriadau golygu

 1. (Saesneg) Eglwys y Bedyddwyr Westboro. Anti-Defamation League.
 2. (Saesneg) Dyfyniadau gwrth-gyfunrywiol gan Eglwys y Bedyddwyr Westboro. Anti-Defamation League.
 3. Paula A. Treichler, AIDS, Homophobia, and Biomedical Discourse: An Epidemic of Signification, Hydref, Cyfrol 43, AIDS: Cultural Analysis/Cultural Activism (Winter, 1987), tud. 31-70.
 4. (Saesneg) PsychiatryOnline.
 5. (Saesneg) "homophobia". The American Heritage® Dictionary of the English Language: Fourth Edition.
 6. 6.0 6.1 6.2 (Saesneg) "homophobia". Merriam-Webster.
 7. (Saesneg) William O'Donohue a Christine E. Caselles. Homophobia: Conceptual, definitional, and value issues. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment (2005). SpringerLink.
 8. (Saesneg) "homophobia". Dictionary.com.
 9. (Saesneg) "homophobia". AOL Dictionary.
 10.  LGB: Bwlio homoffobig mewn ysgolion. "Homoffobia yw'r term am gasineb dwys o rywun am ei bod nhw ddim yn heterorywiol."
 11.  Bwlio a Homoffobia. difanc.com. "Homoffobia yw’r enw am gael eich bwlio oherwydd eich bod yn LHD."
 12. "Gwylnos er cof am Dr Gary Jenkins yng Nghaerdydd". Golwg360. 2022-02-07.