Gallai Hywel ap Goronwy gyfeirio at un o nifer o bobl: