Jacpot (rhaglen deledu)

Cyfres gwis boblogaidd ar S4C o 1993 nes tua 1999 oedd Jacpot. Cyflwynydd y gyfres oedd Kevin Davies. Cynhyrchydd y gyfres oedd Peter Elias Jones.

Jacpot
Genre Cwis
Cyflwynwyd gan Kevin Davies
Gwlad/gwladwriaeth Cymru
Iaith/ieithoedd Cymraeg
Cynhyrchiad
Amser rhedeg 30 munud
Cwmnïau
cynhyrchu
Agenda
Darllediad
Sianel wreiddiol S4C
Fformat llun 576i (4:3 SDTV)
Rhediad cyntaf yn 1993 – 1999

Fformat golygu

Roedd cyfle i ennill hyd at £10,000 wrth ymddangos ar raglen Jacpot.

Seiliwyd syniad y gyfres ar gyfres Jackpot gan Bob Steward Productions o'r UDA. Roedd cystadleuwyr yn gallu ateb a weithiau gofyn cwestiynau yn ôl y fformat[1] a ddaeth yn boblogaidd iawn.

Dewiswyd un o'r 16 cystadleuydd ar hap i sefyll ar podiwm fel 'banciwr'. Byddai'r pymtheg arall yn eistedd ar set haenog gyferbyn, pob un wedi rhifo 1-15. Roedd gan fwrdd y tu ôl i'r chwaraewyr bymtheg o oleuadau a oedd i gyd yn cael eu goleuo ar ddechrau gêm a byddai pob golau yn mynd allan pan ofynnwyd ei gwestiwn.

Byddai'r bancwr yn dechrau gyda swm o rhwng £200 a £400. Yna galwodd rif. Byddai'r person yn agor eu bag, "Dim Jacpot" (bydd y rheswm dros hyn yn dod yn glir yn ddiweddarach), yna gofynnwch y cwestiwn y tu mewn. Byddai'r gwesteiwr Kevin yn ailadrodd y cwestiwn, yna byddai'r bancwr yn ei ateb. Ychwanegodd ateb cywir £50 i'r banc, tra bod ateb anghywir wedi arwain at y ddau chwaraewr sy'n cyfnewid lleoedd (daeth y gofynydd i'r bancwr newydd, roedd y banciwr blaenorol allan o'r gêm.)

Roedd rhai cwestiynau yn cael eu cynnig yn wobrau, gan gynnwys gwyliau byr, set cyllyll, er mai gwisgoedd brand oedd y gwobrau mwyaf poblogaidd o'r fath (y 'siaced bomber' yn y gyfres ddiwethaf oedd y rhai y gofynnwyd amdanynt fwyaf).

Byddai'r cyffro'n codi wrth ddarganfyddir y cwestiwn allweddol: mae'r rhif yn cael ei alw ac mae'r sawl sydd â'r rhif hwnnw'n darganfod cerdyn gyda logo'r sioe ochr yn ochr â'u cwestiwn, gan arwain at y person hwnnw'n gweiddi "Jacpot!", Fel arfer gydag un fraich yn yr awyr. Byddai'r cwestiwn yn cael ei gynnig dim ond os cymerwyd pump neu fwy o'r 14 cwestiwn arall. Llai na phump, neu roedd y bancwr eisiau "parhau", ac roedd y cwestiwn allweddol (heb ei ofyn) yn eistedd i lawr. Rhwng y cwestiwn allweddol a ganfuwyd a'r bancydd ar y pryd am ei ateb, roedd y cwestiynau sy'n weddill yn werth £100 yr un.

Ar ddiwedd yr wythnos, cyhoeddwyd enillion y gwobrau (gwobrau arian a gwobrau), gyda'r chwaraewr yn ennill y mwyaf o arian yn sefyll ar y podiwm, ac roedd eu cyfanswm arian yn ymddangos yn y gofod lle'r oedd y banc yn ymddangos yn ystod y gemau.

Yn 2010 ail-ddarlledwyd rhan o'r gyfres ar S4C fel rhan o'r slot archif 'Aur'. Yn 2012 cyhoeddodd S4C adfywiad y rhaglen ar ôl absenoldeb o 13 mlynedd, fel rhan o arlwy Pen8Nos ar nos Wener, ond ni barhaodd y trefniant newydd.

Cyflwynydd golygu

Cyflwynydd y gyfres oedd Kevin Davies[2] oedd wedi cyflwyno rhaglenni cerddoriaeth ac adloniant ysgafn eraill ar S4C gan gynnwys cyfres i blant bach, Ffalabalam. Cyn hynny bu'n brif ganwr gyda'r grŵp roc trwm o'r Preseli, Y Diawled.

Dolenni golygu

Cyfeiriadau golygu