Ceir mwy nag un pentref yng Nghymru o'r enw Llanfachreth (ffurf amgen: Llanfachraeth):