Gall Llannon (neu Llanon) gyfeirio at fwy nag un lle:

  • Llan-non (hefyd 'Llanon'), pentref yng Ngheredigion
  • Llan-non, pentref yn Sir Gaerfyrddin