Gallai Llywelyn Fardd gyfeirio at un o ddau fardd Cymreig yn yr Oesoedd Canol: