Gall yr enw Malcolm Allen gyfeirio at sawl person: