Ystyr wreiddiol y gair maswedd oedd "miri, digrifwch, ysgafnder" a dyna a feddylir wrth ddisgrifio arferion fel y ddawns twmpath a chanu gwerinol diddanol yn "fasweddus", hyd at ganol y 18g. Newidiodd yr ystyr ar ôl hynny ac erbyn heddiw gallai gyfeirio at un o ddau beth, yn ôl chwaeth a barn yr unigolyn, sef:

Gweler hefyd golygu