Melysion tynnu

Melysion a gaiff eu tynnu mewn y broses o'u gwneud yw melysion tynnu.

Peiriannau a ddefnyddir i dynnu a lapio taffi dŵr hallt.

Mae roc i gyd yn felysion tynnu, a hefyd rhai mathau o daffi. Gellir gwneud melysion tynnu o surop siwgr plaen, er enghraifft hymbygs. Mainteisir yn aml ar y dechneg dynnu i ymuno edefynnau o wahanol liwiau, neu linyn tywyll wedi ei dynnu a llinyn claear heb ei dynnu. Ceir melysion o'r fath ar draws Ewrop: losin llygad tarw yng ngwledydd Prydain, berlingots in Ffrainc, a polkagris yn Sweden.[1]

Yng Ngorllewin Ewrop a Gogledd America defnyddir y dechneg hon yn bennaf, ond ceir hefyd melysion tynnu yn y Dwyrain Canol ac Asia. Mae'n well i nifer o bobl ei gwneud ar yr un pryd, fel y gallent tynnu swp llawn cyn iddo oeri. O ganlyniad mae tynnu melysion yn weithgaredd poblogaidd yn y cartref ac ar gyfer partïon. Gan amlaf defnyddir peiriannau i dynnu gan wneuthurwyr masnachol.[1]

CyfeiriadauGolygu

  1. 1.0 1.1 Davidson, Alan. The Oxford Companion to Food (Rhydychen, Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2006), t. 640.
Mae'r erthygl hon yn cynnwys term neu dermau sydd efallai wedi eu bathu'n newydd sbon: melysion tynnu o'r Saesneg "pulled candy". Gallwch helpu trwy safoni'r termau.