Gall Minffordd gyfeirio at un o nifer o bentrefi yng Nghymru;