Munro yw'r enw a roddir ar gopa sydd fwy na 914.4 metr (3,000') uwchben lefel y môr yn yr Alban. Cawsant eu henwi felly ar ôl i'r mynyddwr Syr Hugh Munro (1856 - 1919) wneud arolwg o fynyddoedd mawr yr Alban a chyhoeddi rhestr o'r copaon unigol uchaf (dros 3,000') ar ffurf tablau, wedi'u rhannu'n ardaloedd neu adrannau, yn ei lyfr Munro's Tables (1891).

Sgurr Fiona a chopaon Corrag Bhuidhe ac An Teallach.

Uchelgais sawl mynyddwr ers hynny yw dringo i gopa pob un o'r 284 o gopaon sydd ar restr Munro (ddiwygiedig yn 1997); gelwir y sawl sy'n ceisio cyflawni'r gamp honno'n "Munrówr" ("Munroist" yn Saesneg). Y Munro enwocaf yng ngwledydd Prydain ydyw Ben Nevis.

Y Rhestrau cydnabyddiedig[1] golygu

Uchder
troedfeddi
Uchder
metrau
Amlygrwydd
metrau
yr Alban Cymru a Lloegr
pob un 150+ Marilyn
3000+ 914.4+ 100+ HuMP
heb ei ddiffinio Munro, Munro Top Furth
30+ Murdo
2500+
ond is na 3000
762.0+
ond is na 914.4
152.4+ (500tr) Corbett
30.5+ (100tr)
ond is na 152.4
Corbett Top
2000+
ond is na 2500
609.6+
ond is na 762.0
150+ Graham
30+
ond is na 150
Graham Top
2000+ 609.6+ 30+ Hewitt
15+ Nuttall
500+
ond is na 609.6
30+ Dewey

Gweler hefyd golygu

Cyfeiriadau golygu