Mynydd Du

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru

Gall Mynydd Du gyfeirio at:

  • Mynydd Du, grŵp o fryniau yn Sir Gaerfyrddin, i'r gorllewin o Fannau Brycheiniog.
  • Mynydd Du, cadwyn o fynyddoedd yn ne-ddwyrain Cymru, i'r dwyrain o Fannau Brycheiniog ac yn ffinio â Lloegr.
  • Mynydd Du, llyfr gan Frank Olding

Ystyr enw gwlad Montenegro, yn ne-ddwyrain Ewrop, yw Mynydd Du.