Corff cynghori a chynllunio cadwraeth cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig yw Natural England. Mae'n gyfrifol am ddiogelu a datblygu amgylchedd Lloegr: tirweddau, fflora a ffawna, dŵr yfed ac amgylcheddau morol, daeareg a chadwraeth pridd .

Natural England
Enghraifft o'r canlynolcorff cyhoeddus anadrannol Edit this on Wikidata
Dechrau/Sefydlu1 Hydref 2006 Edit this on Wikidata
Pennaeth y sefydliadChief Executive of Natural England Edit this on Wikidata
RhagflaenyddCountryside Agency, English Nature, Rural Development Service Edit this on Wikidata
Rhiant sefydliadAdran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Edit this on Wikidata
PencadlysEfrog Edit this on Wikidata
Gwefanhttps://www.gov.uk/government/organisations/natural-england Edit this on Wikidata

Nod y sefydliad yw datblygu'r dirwedd naturiol genedlaethol yn gynaliadwy er budd cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r asiantaeth yn gweithio gyda ffermwyr, rheoli tir, masnach a diwydiant, yn ogystal â chynllunwyr a llywodraethau lleol a chenedlaethol.

Cyfrifoldebau

golygu
 
Wildlife Haven, Mawdesley a ddynodwyd gan Natural England
  • Cadwraeth Natur: Gwarchod tirweddau, bioamrywiaeth, daeareg, priddoedd, adnoddau naturiol, henebion diwylliannol ac elfennau naturiol eraill.
  • Rheoli tirwedd (ffermio a stiwardiaeth tir)
  • Rheoleiddio a thrwyddedu
  • Cynllunio gofodol a chyngor polisi meysydd gwaith eraill

Fel corff cyhoeddus anadrannol (NDPB, non-departmental public body), mae Natural England yn annibynnol ar y llywodraeth. Fodd bynnag, mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y pŵer cyfreithiol i gyhoeddi canllawiau i Natural England ar faterion amrywiol,[1] cyfyngiad na roddwyd ar yr NDPB a ragflaenodd Natural England.

Sefydlwyd Natural England ar 1 Hydref 2006 gan Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006, (Natural Environment and Rural Communities Act 2006),[1] a roddodd argymhellion adolygiad gwledig gan y Baron Haskins o Skidby ar waith. Fe'i ffurfiwyd trwy gyfuno tri chorff sefydlu:

  • Countryside Agency, yr elfennau tirwedd, mynediad a hamdden
  • English Nature
  • Rural Development Service, swyddogaethau rheoli tir amgylcheddol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)

Derbyniodd bwerau'r cyrff sefydlu yma.

Gweler hefyd

golygu

Cyfeiriadau

golygu
  1. 1.0 1.1 "Natural Environment and Rural Communities Act 2006". Legislation.gov.uk. Cyrchwyd 17 March 2013.

Dolenni allanol

golygu