Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Yr adran o fewn llywodraeth y Deyrnas Unedig sy'n gyfrifol am ddiogelu'r amgylchedd, cynhyrchiad a safonau bwyd, amaeth, pysgota, a chymunedau gwledig yn y Deyrnas Unedig yw Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Saesneg: Department for Environment, Food and Rural Affairs neu Defra). Yr Ysgrifennydd Gwladol cyfredol yw Caroline Spelman.

Fe amlinellir cydweithrediad rhwng yr Adran a Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn concordatiau, gan fod cyfrifoldebau datganoledig gan y ddwy wlad.

CyfeiriadauGolygu

Cysylltiadau allanolGolygu