Gallai Niagara Falls gyfeirio at un o sawl peth:

Un o ddwy ddinas ger y rhaeadr honno: