Nick Ramsay

gwleidydd Cymreig ac AC

Gwleidydd Cymreig yw Nick Ramsay (ganwyd 10 Mehefin 1975). Mae'n Aelod Cynulliad dros Etholaeth Mynwy. Etholwyd Ramsay gyntaf yn 2007 ac fe'i ail-etholwyd yn 2011.

Nick Ramsay
Nick Ramsay


Deiliad
Cymryd y swydd
3 Mai 2007
Rhagflaenydd David Davies

Geni (1975-06-10) 10 Mehefin 1975 (44 oed)
Cwmbran, Torfaen
Plaid wleidyddol Y Blaid Geidwadol (gwaharddwyd dros dro ers 2 Ionawr 2020)
Alma mater Prifysgol Durham, Prifysgol Caerdydd
Gwefan www.nickramsay.org.uk

Bywyd cynnarGolygu

Ganed Nicholas Ramsay ym 1975 ac mae'n dod yn wreiddiol o Gwmbrân. Addysgwyd ef yn Ysgol Gyfun Croesyceiliog a Phrifysgol Durham lle graddiodd mewn Saesneg ac Athroniaeth. Yn ddiweddarach enillodd Ddiploma Ôl-raddedig mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol o Brifysgol Caerdydd.

Gyrfa broffesiynolGolygu

Rhwng 1999 a 2001 bu’n gweithio fel hyfforddwr gyrru yn Sir Fynwy a chymoedd y de.

Gyrfa wleidyddolGolygu

Cystadlodd Ramsay yng nghadarnle Llafur Torfaen yn etholiadau Cyffredinol Cynulliad 2003 ac 2005 ac mae wedi gwasanaethu fel Cynghorydd yn Sir Fynwy ar gyfer ward Mardy, a oedd yn nwylo Llafur am 20 mlynedd cyn hynny.

Olynodd David Davies fel Aelod Cynulliad dros Fynwy, a phenodwyd ef yn Weinidog Cysgodol dros Lywodraeth Leol yn Nhrydydd Tymor y Cynulliad. Safodd am arweinyddiaeth y grŵp Ceidwadol yn ystod haf 2011. Ar hyn o bryd ef yw Gweinidog yr Wrthblaid dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ac mae'n cadeirio'r Pwyllgor Busnes a Menter.

Ar ôl i Nick Bourne golli ei sedd ym mis Mai 2011, safodd Nick am arweinyddiaeth Grŵp Cynulliad Ceidwadol Cymru yn erbyn AC Canolog De Cymru, Andrew R T Davies. Etholwyd Andrew yn arweinydd gyda 53.1% o'r bleidlais aelodaeth.

S025Golygu

Yn 2008 treuliodd Ramsay lawer o'i amser ar Bwyllgor Gweithdrefn Cynulliad Arbennig, ac yn benodol yr "S025," a ail-ystyriodd ffordd osgoi ddadleuol Robeston Wathen a gynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r mathau hyn o Orchmynion a heriau yn ddigwyddiadau prin. Yr un olaf a glywyd yn y Senedd oedd ym 1999.

DadleuonGolygu

Yn 2011, tra’n gystadleuydd dros arweinyddiaeth Ceidwadwyr Cymru, bu’n rhaid i Ramsay ymddiheuro ar ôl cael ei wahardd o dafarn yn dilyn cwis tafarn elusennol er budd Help for Heroes . Dyfynnir y landlord yn dweud iddo ymddiswyddo ei aelodaeth o’r blaid dros y mater gan ddweud "Nick Ramsay heckled the quizmaster repeatedly, telling him that his questions were rubbish. He challenged the quizmaster, a local antiques dealer, to bid £100 for a rugby jersey in an auction we held on the same evening for the charity. He was quite rude and objectionable and his comments didn't go down well – I think he'd had a few beers." [1]

Yn 2012, beirniadwyd Ramsay am fethu sesiwn pwyllgor; ar ôl noson o yfed yng Nghaerdydd mewn parti gadael ar gyfer aelod o staff Llafur mewn tafarn ym Mae Caerdydd cyn mynd ymlaen i far hwyr yng nghanol y ddinas. Methodd â hysbysu'r clerc ei fod yn sâl tan ei fod hi'n ddwy awr ar ôl amser cychwyn arfaethedig y cyfarfod, pan dderbyniwyd e-bost gan y clerc gan aelod o staff Mr Ramsay i ddweud ei fod wedi mynd yn sâl yn ystod y nos. Nid oedd Ramsay yn siambr y Cynulliad am fwyafrif sesiwn y prynhawn, ond fe gyrhaeddodd am 5.25pm i bleidleisio ar gynnig Democratiaid Rhyddfrydol o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths. [2]

Yn 2014, cyhuddwyd Ramsay o fod wedi meddwi yn ystod dadl yn y Cynulliad. Bu’n rhaid Lywydd y Cynulliad lansio ymchwiliad ar ôl iddi dderbyn cwyn yn honni bod AC Torïaidd yn ymddangos yn “feddw” ac wedi gwneud cyfraniadau “aneglur, anghysbell ac insolent” i ddadl ar iechyd meddwl yn y Senedd, ond mae’n gwadu ei fod yn feddw. [3] Roedd Ramsay, a ddathlodd ei ben-blwydd y diwrnod hwnnw hefyd, wedi ymyrryd ddwywaith yn ystod araith gan y gweinidog iechyd yr Athro Mark Drakeford AC, a ddywedodd wrtho ar un adeg y byddai'n mynd ar drywydd y materion a godwyd yn uniongyrchol gydag ef y tu allan i gyfyngiadau'r ddadl. [4] Roedd clip ar-lein yn dangos lletchwithdod y ddadl. [5] Ni chefnogodd y Llywydd, y Fonesig Rosemary Butler, yr hawliad ac ni chymerwyd unrhyw gamau pellach. [6]

Beirniadodd Ramsay y codiad cyflog arfaethedig o £10,000 i aelodau’r cynulliad cyn etholiad 2016 a nododd y byddai’n rhoi ei godiad cyflog i elusen. [7] [8] Adroddodd y Western Mail yn 2019 nad oedd Ramsay wedi ymateb i gwestiynau a ofynnwyd am ba elusen y rhoddodd ei godiad gyflog iddo. [9]

Ar 2 Ionawr 2020 adroddwyd bod Ramsay wedi’i atal dros dro o Blaid Geidwadol Cymru a’i grŵp seneddol yn dilyn yr hyn a ddisgrifiwyd fel “digwyddiad heddlu” yn ei gartref y noson flaenorol. [10] Ar y noson fe'i arestiwyd gan yr heddlu ond fe'i ryddhawyd heb gyhuddiad. Roedd yn absennol o'r Cynulliad yn yr wythnosau dilynol.[11]

CyfeiriadauGolygu

 1. "Pub ban for Monmouth AM Nick Ramsay after quiz 'banter'". BBCNews (yn Saesneg). 27 May 2011. Archifwyd o y gwreiddiol ar 22 April 2019. Cyrchwyd 26 March 2018.
 2. "Tory AM Nick Ramsay "taken ill" after pub night out and misses committee". WalesOnline (yn Saesneg). 19 July 2012. Archifwyd o y gwreiddiol ar 5 July 2018. Cyrchwyd 12 May 2016.
 3. "Tory AM Nick Ramsay's conduct prompts drunk complaint". BBC News (yn Saesneg). 11 June 2014. Archifwyd o y gwreiddiol ar 9 November 2016. Cyrchwyd 12 May 2016.
 4. "WATCH: Tory AM Nick Ramsay accused of being drunk in the National Assembly". DailyPost. 11 June 2014. Archifwyd o y gwreiddiol ar 30 March 2018. Cyrchwyd 12 May 2016.
 5. "Tory AM Nick Ramsay's conduct prompts drunk complaint". BBC News (yn Saesneg). 11 June 2014. Archifwyd o y gwreiddiol ar 29 October 2018. Cyrchwyd 12 May 2016.
 6. "No further action against AM accused of being drunk in Senedd debate". WalesOnline (yn Saesneg). 19 June 2014. Archifwyd o y gwreiddiol ar 9 June 2016. Cyrchwyd 12 May 2016.
 7. "Nick Ramsay criticises £10k payrise for AMs". Monmouthshire Beacon (yn Saesneg). 11 March 2015. Cyrchwyd 10 March 2019.
 8. "Assembly members to receive £10k salary boost". Monmouthshire Beacon (yn Saesneg). Cyrchwyd 28 August 2019.
 9. "Tory AM avoids issue of pay rise charity donation". Pressreader Western Mail (yn Saesneg). 1 March 2019. Archifwyd o y gwreiddiol ar 27 August 2019. Cyrchwyd 10 March 2019.
 10. "Welsh Tory Nick Ramsay suspended after 'police incident'". BBC News (yn Saesneg). BBC. 2 January 2020. Cyrchwyd 2 January 2020.
 11. Nick Ramsay issues statement to defend three-week absence from the Assembly after alleged incident (en) , WalesOnline, 23 Ionawr 2020.