Nick Ramsay

gwleidydd Cymreig ac AC

Gwleidydd Cymreig yw Nick Ramsay (ganwyd 10 Mehefin 1975). Bu'n Aelod o'r Senedd dros Etholaeth Mynwy rhwng 2007 a 2021. Roedd arfer fod yn aelod o'r Ceidwadwyr Cymreig, ond eisteddfod fel aelod Annibynnol ers 2020. Ni ddewiswyd ef ym ymgeisydd Ceidwadol yn Etholiad Senedd 2021 a felly sefodd fel ymgeisydd Annibynnol .[1]

Nick Ramsay
Gweinidog Cysgodol dros Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
Mewn swydd
11 Gorffennaf 2007 – 22 Hydref 2008
ArweinyddNick Bourne
Rhagflaenwyd ganSwydd newydd
Dilynwyd ganAlun Cairns
Aelod o Senedd Cymru
dros Mynwy
Mewn swydd
3 Mai 2007 – 29 Ebrill 2021
Rhagflaenwyd ganDavid Davies
Mwyafrif5,147 (16.4%)
Manylion personol
Ganwyd (1975-06-10) 10 Mehefin 1975 (49 oed)
Cwmbran, Torfaen
Plaid wleidyddolAnnibynnol (2021-)
Yn aelod oCeidwadwyr
Alma materPrifysgol Durham
Prifysgol Caerdydd
Gwefannickramsay.org.uk

Bywyd cynnar

golygu

Ganed Nicholas Ramsay ym 1975 ac mae'n dod yn wreiddiol o Gwmbrân. Addysgwyd ef yn Ysgol Gyfun Croesyceiliog a Phrifysgol Durham lle graddiodd mewn Saesneg ac Athroniaeth. Yn ddiweddarach enillodd Ddiploma Ôl-raddedig mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol o Brifysgol Caerdydd.

Gyrfa broffesiynol

golygu

Rhwng 1999 a 2001 bu’n gweithio fel hyfforddwr gyrru yn Sir Fynwy a chymoedd y de.

Gyrfa wleidyddol

golygu

Cystadlodd Ramsay yng nghadarnle Llafur Torfaen yn etholiadau Cyffredinol Cynulliad 2003 ac 2005 ac mae wedi gwasanaethu fel Cynghorydd yn Sir Fynwy ar gyfer ward Mardy, a oedd yn nwylo Llafur am 20 mlynedd cyn hynny.

Olynodd David Davies fel Aelod Cynulliad dros Fynwy, a phenodwyd ef yn Weinidog Cysgodol dros Lywodraeth Leol yn Nhrydydd Tymor y Cynulliad. Safodd am arweinyddiaeth y grŵp Ceidwadol yn ystod haf 2011. Ar hyn o bryd ef yw Gweinidog yr Wrthblaid dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ac mae'n cadeirio'r Pwyllgor Busnes a Menter.

Ar ôl i Nick Bourne golli ei sedd ym mis Mai 2011, safodd Nick am arweinyddiaeth Grŵp Cynulliad Ceidwadol Cymru yn erbyn AC Canolog De Cymru, Andrew R T Davies. Etholwyd Andrew yn arweinydd gyda 53.1% o'r bleidlais aelodaeth.

Yn 2008 treuliodd Ramsay lawer o'i amser ar Bwyllgor Gweithdrefn Cynulliad Arbennig, ac yn benodol yr "S025," a ail-ystyriodd ffordd osgoi ddadleuol Robeston Wathen a gynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r mathau hyn o Orchmynion a heriau yn ddigwyddiadau prin. Yr un olaf a glywyd yn y Senedd oedd ym 1999.

Dadleuon

golygu

Yn 2011, tra’n gystadleuydd dros arweinyddiaeth Ceidwadwyr Cymru, bu’n rhaid i Ramsay ymddiheuro ar ôl cael ei wahardd o dafarn yn dilyn cwis tafarn elusennol er budd Help for Heroes . Dyfynnir y landlord yn dweud iddo ymddiswyddo ei aelodaeth o’r blaid dros y mater gan ddweud "Nick Ramsay heckled the quizmaster repeatedly, telling him that his questions were rubbish. He challenged the quizmaster, a local antiques dealer, to bid £100 for a rugby jersey in an auction we held on the same evening for the charity. He was quite rude and objectionable and his comments didn't go down well – I think he'd had a few beers." [2]

Yn 2012, beirniadwyd Ramsay am fethu sesiwn pwyllgor; ar ôl noson o yfed yng Nghaerdydd mewn parti gadael ar gyfer aelod o staff Llafur mewn tafarn ym Mae Caerdydd cyn mynd ymlaen i far hwyr yng nghanol y ddinas. Methodd â hysbysu'r clerc ei fod yn sâl tan ei fod hi'n ddwy awr ar ôl amser cychwyn arfaethedig y cyfarfod, pan dderbyniwyd e-bost gan y clerc gan aelod o staff Mr Ramsay i ddweud ei fod wedi mynd yn sâl yn ystod y nos. Nid oedd Ramsay yn siambr y Cynulliad am fwyafrif sesiwn y prynhawn, ond fe gyrhaeddodd am 5.25pm i bleidleisio ar gynnig Democratiaid Rhyddfrydol o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths. [3]

Yn 2014, cyhuddwyd Ramsay o fod wedi meddwi yn ystod dadl yn y Cynulliad. Bu’n rhaid Lywydd y Cynulliad lansio ymchwiliad ar ôl iddi dderbyn cwyn yn honni bod AC Torïaidd yn ymddangos yn “feddw” ac wedi gwneud cyfraniadau “aneglur, anghysbell ac insolent” i ddadl ar iechyd meddwl yn y Senedd, ond mae’n gwadu ei fod yn feddw. [4] Roedd Ramsay, a ddathlodd ei ben-blwydd y diwrnod hwnnw hefyd, wedi ymyrryd ddwywaith yn ystod araith gan y gweinidog iechyd yr Athro Mark Drakeford AC, a ddywedodd wrtho ar un adeg y byddai'n mynd ar drywydd y materion a godwyd yn uniongyrchol gydag ef y tu allan i gyfyngiadau'r ddadl. [5] Roedd clip ar-lein yn dangos lletchwithdod y ddadl. [6] Ni chefnogodd y Llywydd, y Fonesig Rosemary Butler, yr hawliad ac ni chymerwyd unrhyw gamau pellach. [7]

Beirniadodd Ramsay y codiad cyflog arfaethedig o £10,000 i aelodau’r cynulliad cyn etholiad 2016 a nododd y byddai’n rhoi ei godiad cyflog i elusen. [8] [9] Adroddodd y Western Mail yn 2019 nad oedd Ramsay wedi ymateb i gwestiynau a ofynnwyd am ba elusen y rhoddodd ei godiad gyflog iddo. [10]

Ar 2 Ionawr 2020 adroddwyd bod Ramsay wedi’i atal dros dro o Blaid Geidwadol Cymru a’i grŵp seneddol yn dilyn yr hyn a ddisgrifiwyd fel “digwyddiad heddlu” yn ei gartref y noson flaenorol. [11] Ar y noson fe'i arestiwyd gan yr heddlu ond fe'i ryddhawyd heb gyhuddiad. Roedd yn absennol o'r Cynulliad yn yr wythnosau dilynol.[12] Fe'i waharddwyd o'r Blaid Geidwadol dros dro ond erbyn Gorffennaf 2020 cafodd ei dderbyn yn ôl.[13]

Cyfeiriadau

golygu
 1. "Nick Ramsay i sefyll fel ymgeisydd annibynnol ym Mynwy". BBC Cymru Fyw. 2021-03-29. Cyrchwyd 2021-03-29.
 2. "Pub ban for Monmouth AM Nick Ramsay after quiz 'banter'". BBCNews (yn Saesneg). 27 May 2011. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 22 April 2019. Cyrchwyd 26 March 2018.
 3. "Tory AM Nick Ramsay "taken ill" after pub night out and misses committee". WalesOnline (yn Saesneg). 19 July 2012. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 5 July 2018. Cyrchwyd 12 May 2016.
 4. "Tory AM Nick Ramsay's conduct prompts drunk complaint". BBC News (yn Saesneg). 11 June 2014. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 9 November 2016. Cyrchwyd 12 May 2016.
 5. "WATCH: Tory AM Nick Ramsay accused of being drunk in the National Assembly". DailyPost. 11 June 2014. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 30 March 2018. Cyrchwyd 12 May 2016.
 6. "Tory AM Nick Ramsay's conduct prompts drunk complaint". BBC News (yn Saesneg). 11 June 2014. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 29 October 2018. Cyrchwyd 12 May 2016.
 7. "No further action against AM accused of being drunk in Senedd debate". WalesOnline (yn Saesneg). 19 June 2014. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 9 June 2016. Cyrchwyd 12 May 2016.
 8. "Nick Ramsay criticises £10k payrise for AMs". Monmouthshire Beacon (yn Saesneg). 11 March 2015. Cyrchwyd 10 March 2019.
 9. "Assembly members to receive £10k salary boost". Monmouthshire Beacon (yn Saesneg). Cyrchwyd 28 August 2019.
 10. "Tory AM avoids issue of pay rise charity donation". Pressreader Western Mail (yn Saesneg). 1 March 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 27 August 2019. Cyrchwyd 10 March 2019.
 11. "Welsh Tory Nick Ramsay suspended after 'police incident'". BBC News (yn Saesneg). BBC. 2 January 2020. Cyrchwyd 2 January 2020.
 12. Nick Ramsay issues statement to defend three-week absence from the Assembly after alleged incident (en) , WalesOnline, 23 Ionawr 2020.
 13. Conservative Senedd leader reshuffles his Cardiff Bay team (en) , BBC News, 17 Gorffennaf 2020.