Gall pla olygu:

  • Clefyd peryglus a heintus a all ysgubo drwy ranbarth daearyddol gan effeithio ar gyfran sylweddol o'r boblogaeth.
  • Pla (organeb), anifail neu blanhigyn sy'n boendod oherwydd ei nifer a'i effaith ar yr amgylchedd a/neu amaethyddiaeth.

Ceir sawl enghraifft o bla yn yr ystyr gyntaf. Dyma rai a gafodd effaith fawr ar hanes Cymru, Prydain ac Ewrop:

Gweler hefyd: