Rhanbarthau Gwlad yr Iâ

Defnyddir rhanbarthau Gwlad yr Iâ yn bennaf at ddibenion ystadegol. Mae'r awdurdodau'r llysoedd hefyd yn dilyn y rhaniadau gweinyddol yma yn ogystal â chodau post y Swyddfa Bost, gydag ychydig eithriadau.

rhanbarth Gwlad yr Iâ
Daearyddiaeth
GwladGwlad yr Iâ Edit this on Wikidata

Cyn 2003, defnyddiwyd y rhanbarthau hefyd fel etholaethau cyffredinol mewn rhai etholiadau seneddol. Ac eithrio ei ddefnydd wrth gasglu ystadegau cenedlaethol, yn enwedig data cyfrifiad, mae'r diffiniadau hyn yn dibynnu ar y Reykjavík Capital priodol a ddaeth i ben.

Mae ffiniau blaenorol rhanbarth Reykjanes, fel y'u diffinir gan yr awdurdodau llywodraeth a rhanbarthol, wedi symud, ac o'r herwydd, collwyd llawer o fwrdeistrefi i ardal newydd Penrhyn y De-ddwyrain. Mae newidiadau mawr eraill hefyd wedi'u cynnwys, megis ailddosbarthu dros ugain o is-adrannau e.e. y newid yn lleoliad dinas Höfn i'r Rhanbarth Dwyreiniol.

Nid yw'r rhanbarthau hyn yn cael eu diffinio yn ôl y gyfraith ac nid ydynt yn ffurfiau swyddogol o ran gweinyddiaeth, ond fe'u defnyddir i rannu Gwlad yr Iâ i rai dibenion. Rhennir rhaglen gofal iechyd y wlad yn saith ardal. Mae'r rhanbarthau hyn yn bennaf yn cyfateb i'r rhai a nodir isod, er nad yw rhai diweddariadau wedi'u gweithredu'n llawn eto. Er enghraifft, mae aneddiadau yn Norðurland wedi dioddef mân broblemau o uno'r Gogledd-orllewin a'r Gogledd-ddwyrain i un grŵp.

# Cyfieithiad o'r enw Enw mewn
Islandeg
Poblogaeth
ddiweddaraf
Arwynebedd
(km²)
Pobl./
Arwynebedd
ISO 3166-2 Canolfan
weinyddol
Rhanbarthau Gwlad yr Iâ
1 Rhanbarth y Brifddinas Höfuðborgarsvæði 233,034 1,062 201.14 IS-1 Reykjavík
Regions of Iceland.png
2 Penrhyn y De Suðurnes 27,829 829 27.15 IS-2 Keflavík
3 Rhanbarth y Gorllewin Vesturland 16,662 9,554 1.65 IS-3 Borgarnes
4 Ffiords y Gorllewin Vestfirðir 6,883[1] 9,409 0.73 IS-4 Ísafjörður
5 Rhanbarth y Gogledd-orllewin Norðurland vestra 7,322 12,737 0.56 IS-5 Sauðárkrókur
6 Rhanbarth y Gogledd-ddwyrain Norðurland eystra 30,600 21,968 1.33 IS-6 Akureyri
7 Rhanbarth y Dwyrain Austurland 13,173 22,721 0.55 IS-7 Egilsstaðir
8 Rhanbarth y De Suðurland 28,399 24,526 1.01 IS-8 Selfoss
Gwlad yr Iâ Ísland 357,050[2] 102,806 3.23 IS

CyfeiriadauGolygu

  1. http://px.hagstofa.is/pxen/pxweb/en/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02001.px.
  2. "Population in the end of the 4th quarter of 2018".