Gallai Richard Hughes gyfeirio at fwy nag un person:

Gweler hefyd: