Richard de Clare

tudalen wahaniaethu Wikimedia

Bu nifer o bobl o bwysigrwydd hanesyddol yn dwyn yr enw Richard de Clare, nifer ohonynt wedi bod a cysylltiad a Chymru. Roedd y rhan fwyaf yn ddisgynyddion Richard Fitz Gilbert, Iarll Clare (1035-1090), a gymerodd y teitl Iarll Clare oddi wrth y tiroedd a roddwyd iddo gan Gwilym Goncwerwr.

  1. Richard Fitz Richard de Clare, Abad Ely, (10621107), mab.
  2. Richard FitzGilbert de Clare, Iarll 1af Hertford, (10941136), ŵyr.
  3. Richard Fitz Gilbert de Clare "Strongbow", 2il Iarll Penfro, (11301176), gor-ŵyr.
  4. Richard de Clare, 4ydd Iarll Hertford, (11621218), gor-gor-ŵyr.
  5. Richard de Clare, 6ed Iarll Hertford, (12221262), gor-gor-gor-ŵyr.