Sgwrs Defnyddiwr:Glanhawr/Archif 1

Ychwanegu pwnc
Active discussions

Croeso! Deb 17:06, 14 Chwefror 2008 (UTC)

Rwyf wedi mentro altro peth ar yr erthygl hon - arall-eirio rhywfaint i rywbeth sy'n darllen yn rhwyddach yn 'y ngolwg i. Os nag yw'n plesio altrwch e nôl. Dwi' ddim yn siwr o 'fel y'i dybir yn gyffredinol'. Ydy 'fel y'i fynegir fel arfer' yn cyfleu'r ystyr? Grêt gweld erthygl arall ar fathemateg. Lloffiwr 22:19, 11 Mawrth 2008 (UTC)

A little help: EcserGolygu

Hi! I'm a Hungarian Wikipedia editor, my name is Norbert Kiss. I'm very proud of my village and I would like to read about it in a lot of langauges. I translated already it into 10 languages, but I can't speak Cymraeg. Could you help me. My village's English page is this: Ecser. Could you translate the page of Ecser into Cymraeg? Then just link the side into the English version and I will see it, or you could write me, when it is ready. My hungarian Wikipedia side is: My profile. Or my e-mail is: eino@freemail.hu

Thank you! Norbert

Thank you again! It is very beautiful to read in Cymraeg! :) - Norbert

Erthyglau llenyddiaethGolygu

Cefais fy atgoffa o'r sgwrs ar erthyglau llenyddiaeth ar y Caffi pan cliriwyd y sgwrs i'r archif heddiw. Meddyliais, gan nad oedd neb wedi mentro cynnig sylw ar ôl fy llith i, y gadawn i neges fan hyn i holi a oedd y sylwadau o unrhyw ddefnydd i ti? Lloffiwr 19:17, 12 Awst 2008 (UTC)

YmyriantGolygu

Dim problem! Diolch am cywiro nhw anyway! Ma' just rhai geiriau gwyddonol yn rhai newydd ac weithiau nid ydyn't yn y geiriadur. Hwyl Rhys 07:37, 26 Chwefror 2009 (UTC)

Ti yw'r burum sy'n creu'r bara.Golygu

Ga i jest deud diolch i ti am yr holl waith solad, cadarn, pwysig rwyt ti'n ei wneud yma ar Wici. Efallai y gwaith pwysicaf yw tacluso, caboli, golygu... a mi rwyt ti'n bencampwr arni! Jest isio chdi wybod fod rhai ohonom yn gwerthfawrogi'r hyn rwyt ti wedi'i wneud. Llywelyn2000 20:11, 28 Chwefror 2009 (UTC)

Diolch yn fawr + Good Teamwork!!Golygu

Diolch yn fawr am eich help efo'r erthyglau ffiseg! We're getting somewhere!! A hefyd diolch am eich gwaith cywiro- mae'n dangos pa mor wael yw fy Nghymraeg i!!!

Nos Da, Rhys Thomas 23:34, 28 Chwefror 2009 (UTC)

Dileu CyflymderGolygu

Iawn os chi eisiau, ond mae'r ddau ychydig yn wahanol-

Mesuriad Sgalar yw buanedd (speed) oherwydd maint ydy o yn unig, e.e 10m

Maint fector yw cyflymder (velocity) oherwydd mae'n cynnwys maint a pellter e.e 10m i'r dde.

Mae e lan i chi- ond cofia cynnwys y gwahaniaeth yma yn yr un newydd :)

Rhys Thomas 19:50, 1 Mawrth 2009 (UTC)

Efallai dylem creu tudalen newydd- Buanedd a Chyflymder a cael redirects or lleill i'r tudalen yma?? Rhys Thomas 19:51, 1 Mawrth 2009 (UTC)
Wedi gwneud! Buanedd a chyflymder yw'r dudalen newydd- odi'r treiglo'n gywir yn y teitl? Pam nad ydych yn weinyddiwr? Chi'n gwneud llawer o waith arbennig o dda yma- chi sy'n gwneud y gwaith anodd o chywiro ni gyd! Os ydych eisiau bod yn weinyddiwr, gofynwch yn y caffi (fel llythyr cais) ac fe fydd y biwrocratiaid yn trafod!
Rhys Thomas 20:06, 1 Mawrth 2009 (UTC)
Cytuno â sylwadau Rhys am waith Glanhawr. Roeddwn i'n meddwl yr un peth yn union yn gynharach pnawn 'ma. Dwi'n fodlon cynnig y "dyrchafiad" os ydy Glanhawr ei hun yn cytuno. Anatiomaros 20:20, 1 Mawrth 2009 (UTC)
Baswn i'n fodlon ddod yn weinyddwr ond faint o waith ychwanegol byddai'n ddisgwyl i mi wneud? Glanhawr 20:42, 1 Mawrth 2009 (UTC)
Dim mwy na chi'n gwneud ar y foment- mae'n just yn galluogi chi wneud tasgau fel symud tudalennau, blocio fandalwyr, golygu tudalennau sydd wedi diogelu....etc Rhys Thomas 20:48, 1 Mawrth 2009 (UTC)
[Gwrthdaro golygyddol!] Dim o gwbl, mae i fyny i ti. Mae'n rhoi i ti'r awdurdod i ddileu tudalennau diangen a blocio fandalwyr, dyna'r cwbl. A deud y gwir rydym ni'n eithriad i'r drefn yma ar y wici Cymraeg am fod gennym ni ganran uchel iawn o weinyddwyr, ond gan fod pob un o'r cyfranwyr rheolaidd yn weinyddwyr erbyn hyn mae'n ymddangos yn anheg i adael di allan. Ond dwi'n meddwl bydd rhaid i ni droi hyn yn "closed shop" am sbel wedyn ac adolygu'r sefyllfa a phenderfynu ar bolisi (does 'na ddim un ar hyn o bryd). Beth amdani? Bydd rhaid aros ychydig o ddyddiau i bobl gael mynegi eu barn. Anatiomaros 20:51, 1 Mawrth 2009 (UTC)
Ok te, dwi'n fodlon os bydd bawb yn cytuno. Diolch! Glanhawr 21:03, 1 Mawrth 2009 (UTC)
Cytuno â Rhys ac Anatiomaros. Ond mae angen mynd drwy'r caffi er mwyn boddhau llythyren y ddeddf! Aros. Dal dy afael! Llywelyn2000 21:11, 1 Mawrth 2009 (UTC)

Llongyfarchiadau!Golygu

Llongyfarchiadau i ti, Glanhawr, rwyt ti'n weinyddwr rwan! Anatiomaros 16:37, 4 Mawrth 2009 (UTC)

Erthyglau newyddGolygu

Mae'n braf gweld dy gyfraniadau diweddar, Glanhawr, ond dwi ddim yn siwr ei fod yn dderbyniol i ti ychwanegu nhw i'r rhestr Erthyglau newydd fel hyn. Mae'n ymddangos fod Deb i ffwrdd neu ddim ar gael ers rhai dyddiau, ond fel rheol rydym yn gadael y dewis iddi hi. Mae hynny'n degach na chael cyfranwyr rheolaidd yn ei wneud (yn yr holl amser dwi wedi bod yn gyfranwr dydwi ddim wedi ychwanegu cymaint ag un erthygl i'r rhestr a baswn i byth yn meddwl am roi un o fy erthyglau fy hun arni). Y prif reswm dros y drefn yma (anysgrifenedig, mae'n wir...) yw osgoi cael sefyllfa lle mae pawb yn ychwanegu erthyglau i'r rhestr yn ôl eu mympwy, neu mi fasa'n draed moch arnom ni(!). Gobeithio dy fod yn cydweld. Cofion, Anatiomaros 23:02, 31 Mawrth 2009 (UTC)

Diolch Anatiomaros am adael imi wybod am hyn - fe wna'i ddadwneud fy newidiadau diwethaf i'r rhestr. Hwyl. Glanhawr 23:10, 31 Mawrth 2009 (UTC)

Hi, unfortunately you protected the "wrong version". Please see the imdb for the voice cast and revert the vandalism of Arbennig:Contributions/71.80.163.73. Thanks.--80.145.58.236 23:19, 24 Mai 2009 (UTC)

Dim ond er gwybodaeth, dw i wedi gwirio'r cast ar wefan imdb ac mae'n gywir nawr. Rhodri77 08:37, 25 Mai 2009 (UTC)

Bore da! I'm a Hungarian wiki-editor, and you were that who translated the article of my village (Ecser) into Cymraeg, thank you for that. I need your help again. Could you translate this article from the English wiki? Diolch! hu:User:Eino81

Dileu erthygl Abu al-QasimGolygu

Welais i mo'r erthygl, dim ond gweld rhan o'i gynnwys yn y dudalen 'Newidiadau diweddar'. Beth yn oedd yn bod ar yr erthygl, mae cyfraniadau Petroc2 wedi bod yn rhai defnyddiol yn y gorffenol (er nad yw'n dilyn arddull cywir eto)?--Ben Bore 07:53, 29 Gorffennaf 2009 (UTC)


RHAID I MI FYND! More data added 08:39, 16 Tachwedd 2009 (UTC)

Neges bwysig i bob gweinyddwrGolygu

Yn dilyn trafodaeth yn y Caffi (gweler yma), mae Luke wedi creu tudalen newydd ar gyfer materion gweinyddol, sef Negesfwrdd gweinyddiaeth. Y syniad yw defnyddio'r Caffi ar gyfer negeseuon cyffredinol a defnyddio'r bwrdd newydd fel lle i drafod a datrys - gobeithio - materion fel nodiadau, categorïau, fandaliaeth a phethau eraill sy'n rhan o waith gweinyddwyr. Bydd yn gymorth i gadw trafodaethau gyda'i gilydd ac yn rhyddhau lle yn y Caffi. Hoffwn ofyn i bawb sy'n weinyddwr ei roi ar eu rhestr gwylio a'i ddefnyddio. Gobeithio bydd yr arbrawf yn llwyddiant ac yn gwneud ein gwaith yma yn haws. Anatiomaros 21:52, 3 Ionawr 2010 (UTC)

thanks...Golygu

... for your interesting article about grammatical number. Luke 21:02, 6 Chwefror 2010 (UTC)

Thanks for your correction. :) Glanhawr 21:33, 6 Chwefror 2010 (UTC)

BrithenigGolygu

Hi, I have written the article about Brithenig in Sorbian (hornjoserbsce - a minority language of Eastern Germany). I like the map in your article, but I don't understand Cymraeg and I can't read information concerning this map. May I use it in a future Sorbian article about the world Ill Bethisad, please? Thank you, --Henriku 12:11, 24 Chwefror 2010 (UTC) You can find me here.--Henriku 12:54, 24 Chwefror 2010 (UTC)

You left this message months ago. Sorry. Yes you may use it if you want to. Glanhawr 21:00, 11 Mai 2010 (UTC)

Helo, could you help us, please!Golygu

ói bore da! Sorry this is the only thing I'm able to write in Welsh for now. I'm Claudi Balaguer, member of a Catalan association "Amical de la Viquipèdia" which is trying to become a Chapter but has seen this rejected because it doesn't belong to a/one state! Since you're Welsh you understand too well what it is to be a speaker of a minorized language. If you think that our action may help all the minorized or stateless languages and preserve our cultures you can paste the following template on your user page Wikimedia CAT. Thanks/diolch for your help! I wish you a pleasant and sunny summertime. Take care, hwyl fawr! Capsot 10:19, 15 Mehefin 2010 (UTC)

Blwch defnyddiwrGolygu

Helo, s'mai? Dwi newydd greu blwch i'w ddefnyddio i ddweud bod rhywun yn weinyddwr. Defnyddia'r cod {{Defnyddiwr:Xxglennxx/Blychau/Gweinyddwr}} os hoffet ti :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:43, 26 Gorffennaf 2010 (UTC)

Return to the user page of "Glanhawr/Archif 1".