"I'n daear, rhodd yw'n diwedd:
Rhodd enbyd bywyd yw'r bedd."
   Dalen Flaen        Sgwrs         Stwff defnyddiol        Lluniau      
User-info.svg
Gwybodaeth
   

CROESO! Fy enw i ydy Robin Llwyd ab Owain a dw i'n gweithio fel Rheolwr Cymru i Wikimedia UK ers 01 Mehefin 2013. Cysylltwch drwy fy wici-ebost (bar sgrolio ar y chwith). Dw i'n Weinyddwr ers 18 Gorffennaf 2008 ac yn Fiwrocrat ers 22 Rhagfyr 2011. Arswydus swyddi! [Mae gen i dros 300,000 o olygiadau a hynny ar 72 o brosiectau.

Dyma englyn neu ddau i'ch croesawu:

Wrth Ddarllen Llythyrau Owain Glyn Dŵr ar y Traeth yn Harlech ar Kindle

O hen archoll anarchydd, - o galon
I galon o'r newydd,
Ar y we yn Gymry rhydd:
O'r llenor i'r darllenydd.


ac un i Olygydd Wicipedia:

Yn organig - rho ganwaith - y diolch
Sy'n blodeuo'n berffaith:
Rho yn ôl i'r hen, hen iaith
Ei thwf, ei nerth a'i hafiaith...

Hyd yma cafwyd 10,773,431 o olygiadau ar y wici Cymraeg gan 62,987 o olygyddion cofrestredig a miloedd rhagor o olygyddion nad ydynt wedi mewngofnodi. Ceir 15 o Weinyddwyr sy'n ceisio cadw trefn ar bethau, a hynny mor agored a phosibl. Roedd nifer y golygyddion gweithgar (dros 5 golygiad) y mis diwethaf yn 135.

Y person diwethaf i olygu'r dudalen hon oedd Llywelyn2000 a hynny ar 20-03-2020; dyddiad heddiw ydy: 20 Medi 2020. Mae'r wybodaeth byw a welir ar y dudalen hon yn cael ei chasglu drwy ddefnyddio côd wici; ceir rhestr ohonyn nhw yn fama.

Rhai erthyglau dw i wedi ceisio eu mireinio:Golygu

Cymru:

Gwledydd eraill:

Gwyddoniaeth:Os canfyddwch gangymeriad neu os fedrwch ehangu arnynt - gwnewch hynny! Mae mwy a mwy o bobl, ysgolion, cwmniau a cholegau yn defnyddio Wicipedia, bellach, felly ychwanegwch bwt ar eich ardal neu eich diddordeb!!! ...fel y cadwer i'r oesoedd a ddêl...

Fy nghyfraniadauGolygu

Ar y Wicipedia CymraegGolygu

Ystadegau
Gweithred Nifer
Golygwyd 90333
Golygwyd a dilewyd 91663
Dilewyd 1700
Tudalennau a adferwyd 27
Tudalennau wedi'u diogelu 29
Tudalennau a wrthddigelwyd 0
Addaswyd y tudalennau a ddiogelwyd 13
Defnyddwyr a flociwyd 294
Defnyddwyr a wrthflociwyd 29
Newidiwyd hawliau defnyddwyr 34
Crewyd cyfrifon Defnyddwyr 2

traws-wiciGolygu

Ymlaen!Golygu

Mae llawer o gyrff megis yr Amgueddfa Genedlaethol, Sain Ffagan, Cadw, Casgliad y Werin, Cymdeithas Bob Owen, Gŵyl Tegeingl a Chymdeithas Edward Llwyd .... a'r Llyfrgell Genedlaethol yn rhoi eu deunydd ar Wicipedia.

Pix.gif

Ychydig o hwyl:

Llun ohonof yn annerch Cynhadledd Wici Addysg yng Nghaerdydd yn 2013.
9 Gorffennaf 2012, yn barod i gyfarfod Leighton Andrews yng Nghaerdydd.
Trafod Wici gyda Carwyn Jones a Linda Tomos yn Eisteddfod 2012
Croesawu Wicipediwr Preswyl newydd y Llyfrgell Genedlaethol: Jason Evans; Ionawr 2015.