Southern Uplands

Y Southern Uplands ('Ucheldir y De') yw'r ardal fynyddig yn ne yr Alban, sydd hefyd yn ymestyn dros y ffîn i Loegr fel Bryniau Cheviot. Safant i'r de o linell sy'n cysylltu Girvan ar arfordir Swydd Ayr a Dunbar yn Nwyrain Lothian yn y dwyrain. Mae'r tir uchel tua 200 cilomedr (125 milltir) o hyd.

Golygfa yn y Southern Uplands

Y copaon uchaf yw: