Iseldiroedd yr Alban

Iseldiroedd yr Alban (Saesneg: Scottish Lowlands, Gaeleg: a' Ghalldachd) yw'r rhannau o dde a dwyrain yr Alban sydd heb fod yn rhan o Ucheldiroedd yr Alban. Fe'i hystyrir fel yr holl diriogaeth i'r de a'r dwyrain o linell rhwng Stonehaven a Helensburgh. Ambell dro ystyrir Caithness fel rhan o'r Iseldiroedd.

Iseldiroedd yr Alban mewn gwyrdd golau, yr Ucheldiroedd mewn gwyrdd tywyll

Er gwaethaf yr enw, mae rhai rhannau o'r Isleldiroedd yn bur fynyddig, yn arbennig y Southern Uplands, lle mae'r copa uchaf, Merrick, yn cyrraedd 843 medr. I'r gogledd o'r rhain, mae ardal o dir isel lle ceir y rhan fwyaf o boblogaeth yr Alban, yn cynnwys dinasoedd Caeredin a Glasgow.