Strwythur y Fyddin Brydeinig

Strwythur y Fyddin Brydeinig.

Marchfilwyr golygu

Marchfilwyr yr Osgordd
Catrawd Marchfilwyr yr Osgordd (HCR)
March-Gatrawd Marchfilwyr yr Osgordd (HCMRD)
Y Corfflu Arfog Brenhinol
Gwarchodlu Dragŵn 1af Y Frenhines (QDG)
Y Gwarchodlu Dragŵn Albanaidd Brenhinol (SCOTS DG)
Y Gwarchodlu Dragŵn Brenhinol (RDG)
Hwsariaid Brenhinol y Frenhines (QRH)
Y 9fed/12fed Waywyr Brenhinol (9/12L)
Hwsariaid Brenhinol y Brenin (KRH)
Y Dragwniaid Ysgeifn (LD)
Gwaywyr Brenhinol y Frenhines (QRL)
Y Gatrawd Danc Frenhinol 1af (1 RTR)
Yr 2il Gatrawd Danc Frenhinol (2 RTR)

Troedfilwyr golygu

Adran y Gwarchodluoedd
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Gwarchodlu'r Grenadwyr (1 GREN GDS)
Bataliwn 1af Gwarchodlu Coldstream (1 COLM GDS)
Bataliwn 1af Y Gwarchodlu Albanaidd (1 SG)
Bataliwn 1af Y Gwarchodlu Gwyddelig (1 IG)
Bataliwn 1af Y Gwarchodlu Cymreig (1 WG)
Bataliwn y Fyddin Diriogaethol
Catrawd Llundain (LONDONS)
Yr Adran Albanaidd
Bataliynau Parhaol
Y Cyffinwyr Albanaidd Brenhinol, Bataliwn 1af Catrawd Frenhinol yr Alban (1 SCOTS)
Y Ffiwsilwyr Ucheldirol Brenhinol, 2il Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban (2 SCOTS)
Y Gwarchodlu Du, 3ydd Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban (3 SCOTS)
Yr Ucheldirwyr, 4ydd Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban (4 SCOTS)
Ucheldirwyr Argyll a Sutherland, 5ed Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban (5 SCOTS)
Bataliynau'r Fyddin Diriogaethol
52ain Yr Iseldir, 6ed Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban (6 SCOTS)
51ain Yr Ucheldir, 7fed Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban (7 SCOTS)
Adran y Frenhines
Catrawd Frenhinol Tywysoges Cymru (Y Frenhines a Brenhinol Hampshire)
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Catrawd Frenhinol Tywysoges Cymru (Y Frenhines a Brenhinol Hampshire) (1 PWRR)
2il Fataliwn Catrawd Frenhinol Tywysoges Cymru (Y Frenhines a Brenhinol Hampshire) (2 PWRR)
Bataliwn y Fyddin Diriogaethol
3ydd Fataliwn Catrawd Frenhinol Tywysoges Cymru (Y Frenhines a Brenhinol Hampshire) (3 PWRR)
Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr (1 RRF)
2il Fataliwn Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr (2 RRF)
Bataliwn y Fyddin Diriogaethol
5ed Fataliwn Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr (5 RRF)
Y Gatrawd Frenhinol Angliaidd
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Y Gatrawd Frenhinol Angliaidd (1 R ANGLIAN)
2il Fataliwn Y Gatrawd Frenhinol Angliaidd (2 R ANGLIAN)
Bataliwn y Fyddin Diriogaethol
3ydd Fataliwn Y Gatrawd Frenhinol Angliaidd (3 R ANGLIAN)
Adran y Brenin
Catrawd Dug Caerhirfryn (Y Brenin, Swydd Gaerhirfryn a'r Goror)
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Catrawd Dug Caerhirfryn (Y Brenin, Swydd Gaerhirfryn a'r Goror) (1 LANCS)
2il Fataliwn Catrawd Dug Caerhirfryn (Y Brenin, Swydd Gaerhirfryn a'r Goror) (2 LANCS)
Bataliwn y Fyddin Diriogaethol
4ydd Fataliwn Catrawd Dug Caerhirfryn (Y Brenin, Swydd Gaerhirfryn a'r Goror) (3 LANCS)
Catrawd Swydd Efrog
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Catrawd Swydd Efrog (Tywysog Cymru Ei Hun) (1 YORKS)
2il Fataliwn Catrawd Swydd Efrog (Howards Gwyrddion) (2 YORKS)
3ydd Fataliwn Catrawd Swydd Efrog (Dug Wellington) (3 YORKS)
Bataliwn y Fyddin Diriogaethol
4ydd Fataliwn Catrawd Swydd Efrog (4 YORKS)
Adran Tywysog Cymru
Y Gatrawd Fersiaidd
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Y Gatrawd Fersiaidd (Swydd Gaer) (1 MERCIAN)
2il Fataliwn Y Gatrawd Fersiaidd (Swydd Gaerwrangon a Choedwigwyr) (2 MERCIAN)
3ydd Fataliwn Y Gatrawd Fersiaidd (Swydd Stafford) (3 MERCIAN)
Bataliwn y Fyddin Diriogaethol
4ydd Fataliwn Y Gatrawd Fersiaidd (4 MERCIAN)
Y Cymry Brenhinol
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Y Cymry Brenhinol (Y Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol) (1 R WELSH)
2il Fataliwn Y Cymry Brenhinol (Catrawd Frenhinol Cymru) (2 R WELSH)
Bataliwn y Fyddin Diriogaethol
3ydd Fataliwn Y Cymry Brenhinol (3 R WELSH)
Y Reifflwyr
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Y Reifflwyr (1 RIFLES)
2il Fataliwn Y Reifflwyr (2 RIFLES)
3ydd Fataliwn Y Reifflwyr (3 RIFLES)
4ydd Fataliwn Y Reifflwyr (4 RIFLES)
5ed Fataliwn Y Reifflwyr (5 RIFLES)
Bataliynau'r Fyddin Diriogaethol
6ed Fataliwn Y Reifflwyr (6 RIFLES)
7fed Fataliwn Y Reifflwyr (7 RIFLES)
Brigâd y Gyrcas
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Y Reifflwyr Gyrca Brenhinol (1 RGR)
2il Fataliwn Y Reifflwyr Gyrca Brenhinol (2 RGR)
Y Gatrawd Barasiwt
Bataliynau Parhaol
Bataliwn 1af Y Gatrawd Barasiwt (1 PARA)
2il Fataliwn Y Gatrawd Barasiwt (2 PARA)
3ydd Fataliwn Y Gatrawd Barasiwt (3 PARA)
Bataliwn y Fyddin Diriogaethol
4ydd Fataliwn Y Gatrawd Barasiwt (4 PARA)
Y Gatrawd Wyddelig Frenhinol
Bataliwn Parhaol
Bataliwn 1af Y Gatrawd Wyddelig Frenhinol (1 R IRISH)
Bataliwn y Fyddin Diriogaethol
2il Fataliwn Y Gatrawd Wyddelig Frenhinol (2 R IRISH)
Catrawd Frenhinol Gibraltar
Un fataliwn sy'n cynnwys un cwmni parhaol dau gwmni gwirfoddol.

Corffluoedd golygu

Adrannau eraill golygu

Ffynhonnell golygu

  • Heyman, Charles. The British Army Guide 2012 – 2013 (Barnsley, Pen & Sword, 2011).