Ardal o dir ac/neu dŵr a ystyrid yn eiddo i berson, sefydliad, anifail, gwladwriaeth, neu israniad gwladol yw tiriogaeth.